Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie. Platforma e-learningowa Dolineo - ankiety.

Wiedza HR

W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie.

Jak wynika z badań, co trzeci pracownik doświadczył pogorszenia stanu zdrowia psychicznego związanego z pandemią*. Covid-19 i związane z nim obostrzenia spowodowały całkowitą reorganizację życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego; zaburzyły społeczne i rodzinne role oraz relacje. Oprócz przeciążenia chaosem i często nowymi obowiązkami doszły obawy o niepewne jutro, zdrowie swoje i bliskich oraz nierzadko także doświadczenie straty. W tej sytuacji samopoczucie pracowników to coś, na co warto zwrócić uwagę.

Eksperci wyraźnie wskazują na niebezpieczne i długotrwałe skutki stresu u osób go doświadczających. Związek pomiędzy dobrym samopoczuciem a byciem efektywnym i zaangażowanym w sprawy zawodowe jest silny i dawno udowodniony.

Pomimo tej, jakby się zdawało, oczywistości przytoczone powyżej badanie pokazało, że jedynie 36 proc. spośród specjalistów i menadżerów* odpowiedziało pozytywnie na pytanie: „Czy pracodawca udzielił Ci wsparcia w tym zakresie?” (zadanym, jeśli uczestnik odpowiedział twierdząco na „Czy twoje zdrowie psychiczne ucierpiało w wyniku pandemii?”). To znaczy, że aż 64 proc. respondentów, którzy doświadczyli obniżenia nastroju spowodowanego pandemią, nie uzyskało jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie od pracodawcy.

Pracodawcy zaczynają reagować

Nieśmiało, ale trend wspierania pracowników się zmienia. Coraz częściej pracodawcy chcą świadomie i odpowiedzialnie podchodzić do kwestii dbałości o samopoczucie zatrudnionych, zauważają korzyści, jakie się z tym wiążą. Często jednak nie posiadają wiedzy na temat tego, jak i od czego zacząć.

Nie działaj po omacku – dobry plan to podstawa

Początek drogi z badaniem samopoczucia pracowników w organizacji powinien zostać określony poprzez odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, które to pomoże w dookreśleniu potrzeb i wyznaczeniu celu.

Krok 1 – Znajdź „dlaczego?”

Pomocne mogą okazać się pytania o:

 • powody skłaniające do badania stanu zdrowia psychicznego pracowników;
 • możliwość połączenia wyników badania z innymi procesami prowadzonymi równocześnie w organizacji np. rozwojowymi;
 • wcześniejsze doświadczenia organizacji z badaniem wpływu stanu zdrowia psychicznego na efektywność pracy (jeśli tak, to jak było to odbierane przez pracowników i jakie konkretnie działania były podejmowane);
 • zakres i sposób koncentracji na dobrostanie pracowników np. czy wdrożone w organizacji programy zawierają rozwiązania umożliwiające rozwój uniwersalnych kompetencji miękkich m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem lub inne formy szkoleń w czasie pandemii;
 • stopień gotowości pracowników na proponowane formy wsparcia.

Ważnym krokiem powinno być wyznaczenie, kto będzie odpowiedzialny za badanie i dbałość o poziom samopoczucia w organizacji. „Największą rolę we wspieraniu ogólnego dobrostanu pracowników odgrywa kadra menedżerska. Obecnie szefowie zespołów powinni być jeszcze bardziej uważni, pytać pracowników, z jakimi wyzwaniami się mierzą, i zachować czujność wobec tego, czy nie potrzebują dodatkowego wsparcia” – wskazuje Anna Czyż, Head of People & Culture w Hays. Osoby te powinny być przede wszystkim świadome po co to robią i jak ważne jest, to co robią.

W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie. Platforma e-learningowa Dolineo - ankiety.
W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie.

Krok 2 – Sięgnij po odpowiednie narzędzie

Najbardziej tradycyjnym narzędziem do zbadania czyjegoś samopoczucia jest zwykłe zapytanie „Co u ciebie słychać?”, czyli rozmowa. Jednak przy założeniu wymogu cykliczności takich kontaktów oraz chęci prawdziwego i głębokiego zaangażowania się, w praktyce okazuje się być to działanie czasochłonne i skomplikowane, czasami aż niemożliwe. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do większego zestresowania się u obu stron (pracownika i menadżera).

Na pewno bardziej oszczędne czasowo będzie organizowanie np. cotygodniowych spotkań grupowych. Warto wziąć tu jednak pod uwagę rozproszenie uwagi i różny stopień aktywności uczestników. Dodatkowo osoby borykające się z kłopotami, mogą skoncentrować swoje siły, by przez 20 minut wypadać bez podejrzeń, kamuflując swój realny stan psychiczny np. w obawie przed zwolnieniem.

Czy w takim razie istnieje skuteczny sposób, który skłania pracowników do większej szczerości, a pracodawcę przybliża do poznania prawdy i określenia skali zjawiska?

Warto wypróbować możliwości platform e-learningowych, a dokładnie dostępnego w ramach tego narzędzia kreatora ankiet, który dzięki wygenerowanym raportom dostarcza usystematyzowane dane z badania. Nie bez znaczenia jest to, że ankiety mogą być anonimowe, co daje respondentowi poczucie komfortu, a jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo wychwycenia ewentualnego zagrożenia. Dodatkowo raz wdrożony szablon ankiety może być wykorzystywany w dowolnym czasie i dla różnych grup odbiorców. Menadżerowie w szybki i prosty sposób tworzą i udostępniają ankietę, która jest dla pracowników jasnym sygnałem wsparcia oraz świadomego podchodzenia do kwestii budowania zaangażowania, zwłaszcza w okresie pracy zdalnej.

Poszukując odpowiedniej platformy dla swojej organizacji, zwróć uwagę na:

 • elastyczność i możliwość szybkiego dopasowania kreatora ankiet;
  W omawianym przykładzie badania samopoczucia pracowników ogromne znaczenie ma czas reakcji. Oby nie było zbyt późno, kiedy to objawy psychosomatyczne pracownika doprowadzą do konieczności zwolnienia lekarskiego.
 • intuicyjność i swobodę poruszania się po systemie przez wszystkich pracowników;
  Przy doborze odpowiedniego narzędzia warto uwzględnić aspekt pokoleniowy. Z narzędzia będą korzystać pracownicy różnych grup wiekowych. Wybrane rozwiązanie powinno zaspokoić potrzebę szybkości działania, dla młodego pokolenia, oraz zapewnić intuicyjność i swobodę poruszania się starszym pracownikom.
 • użyteczność;
  Korzystanie z narzędzia powinno być możliwe na różnych urządzeniach zarówno stacjonarnych jak i mobilnych (zwłaszcza na smartfonach). To również wpływa na komfort warunków badania.
 • sposób selekcji i zapisania pracowników do ankiety;
  Ważne jest, aby wybrane narzędzie umożliwiało prosty sposób określenia grupy odbiorców i szybkiego zapisania ich do badania.
 • dodatkowe możliwości platformy e-learningowej;
  Jeżeli wspieracie pracowników opierając się na programie rozwojowym, np. z zakresu umiejętności miękkich, warto sprawdzić w jaki sposób są dostępne szkolenia.
W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie. Platforma e-learningowa Dolineo - ankiety.
W czasie pandemii badaj poziom samopoczucia pracowników. Statystyki wskazują, że warto mieć rękę na pulsie.

Wybór platformy e-learningowej

Wybierając platformę e-learningową dla swojej organizacji oprócz pytania o dokładną ofertę, warto zapytać o dostęp do wersji demonstracyjnej. Przekonaj się, czy poszczególne narzędzia zdają egzamin w organizacji.

Platforma e-learningowa Dolineo daje możliwość skorzystania z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego – kliknij tutaj, aby otrzymać dostęp.

Dolineo oprócz wbudowanego kreatora ankiet posiada również szablony kwestionariuszy, które można dowolnie wykorzystywać. Znajduje się tu również baza ponad 200 modułów szkoleń, ułożonych w 6-ciu obszarach tematycznych. Mając dostęp do Dolineo, Twoi pracownicy mogą samodzielnie korzystać z katalogu szkoleń gotowych jako alternatywa dla szkoleń w czasie pandemii. Przykładowe tematy modułów to m.in:

 • powody skłaniające do badania stanu zdrowia psychicznego pracowników;
 • możliwość połączenia wyników badania z innymi procesami prowadzonymi równocześnie w organizacji np. rozwojowymi;
 • wcześniejsze doświadczenia organizacji z badaniem wpływu stanu zdrowia psychicznego na efektywność pracy (jeśli tak, to jak było to odbierane przez pracowników i jakie konkretnie działania były podejmowane);
 • zakres i sposób koncentracji na dobrostanie pracowników np. czy wdrożone w organizacji programy zawierają rozwiązania umożliwiające rozwój uniwersalnych kompetencji miękkich m.in. umiejętności radzenia sobie ze stresem lub inne formy szkoleń w czasie pandemii;
 • stopień gotowości pracowników na proponowane formy wsparcia.

Wypróbuj bezpłatnie Dolineo przez 14 dni, bez zobowiązań!


* Badanie Hays, wrzesień 2020.

Udostępnij ten wpis
Aldona Iwon, Paulina Pietrzak-Gerchant

Aldona Iwon, Paulina Pietrzak-Gerchant