Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

zmiany w kodeksie pracy

Wiedza HR

Szkolenia w dobie zmian w Kodeksie Pracy – jak wykorzystać e-learning w praktyce?

Według ekspertów ostatnie zmiany w Kodeksie Pracy, które wprowadzają nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, to prawdziwa rewolucja. Te regulacje będą dotyczyły całych organizacji lub ich części, co stawia działy HR przed niemałym wyzwaniem. Dotyczy to również działów szkoleniowych, które będą musiały dostosować wykorzystywane narzędzia i przeprowadzane procesy do nowych wytycznych. Jednym z pomocnych rozwiązań może być tworzenie wewnętrznych baz wiedzy i szkoleń e-learningowych.

O jakich zmianach w Kodeksie Pracy mówimy?
Dostosowanie do zmian – wyzwanie dla działów szkoleniowych

O jakich zmianach w Kodeksie Pracy mówimy?

W kwietniu 2023 roku wejdzie w życie nowa wersja ustawy, która wprowadza definicję pracy zdalnej oraz określa jej zakres, a także definiuje obowiązki pracodawcy i pracownika. Pomimo że pracodawcy czekali na te zmiany od początku pandemii, to wprowadzone nowelizacje wciąż są przedmiotem dyskusji i wzbudzają wiele obaw i niepewności. Co zostało ujęte w nowelizacji?

  • Zmiany dotyczą zastąpienia przepisów dotyczących telepracy przepisami o pracy zdalnej.
  • Pracodawcy, zatrudniający pracowników na zasadach telepracy, mają 6 miesięcy na wdrożenie zmian zgodnych z nową ustawą, natomiast ci, których pracownicy już pracują zdalnie, mają tylko miesiąc na dostosowanie się do nowych przepisów.
  • Praca zdalna zdefiniowana jest jako praca wykonywana „całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
  • Wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na zasadzie porozumienia między pracownikiem a pracodawcą.
  • Pracodawca będzie musiał pokryć koszty związane z pracą zdalną, takie jak koszty Internetu czy prądu, jednak szczegóły dotyczące kwoty zwrotu nie są jeszcze znane.
  • Pracodawca powinien wyrazić zgodę na pracę zdalną na wniosek grup pracowników określonych w ustawie, takich jak rodzice dzieci do lat 4, kobiety w ciąży i opiekunowie niepełnosprawnych członków rodziny.
  • Przepisy wprowadzają tzw. okazjonalną pracę zdalną, która będzie mogła być wykonywana na wniosek pracownika – maksymalnie przez 24 dni w ciągu roku.
  • Pracodawca może nakazać pracę zdalną tylko w przypadku wystąpienia określonych wyjątkowych sytuacji, takich jak stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Dostosowanie do zmian – wyzwanie dla działów szkoleniowych

W zmieniających się warunkach pracy zmiany będą konieczne również w obszarze szkoleń pracowników. Na co z pewnością muszą zwrócić uwagę osoby odpowiedzialne za to w firmach?

1. Narzędzia

Wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy zmusi pracodawców do skupienia się na cyfrowych potrzebach pracowników – bez odpowiednich narzędzi praca zdalna stanie się trudniejsza. Działy Learning & Development będą musiały postawić na cyfryzację szkoleń i wdrażanie e-learningu, aby zapewnić pracownikom dostęp do wiedzy w dowolnym miejscu i czasie. Będą też musiały monitorować postępy pracowników, w tym ich czas spędzony na e-learningu, zakres przyswojonej wiedzy i stopień jej opanowania, a także bieżąco śledzić ich potrzeby rozwojowe i dostosowywać do nich zakres szkoleń.

2. Dostęp do wiedzy

Nowe prawa pracowników w zakresie pracy zdalnej będą wymagały od firm wypracowania skutecznych sposobów przepływu wiedzy w całej organizacji, a działy szkoleniowe będą kluczowym elementem tych procesów. Dzięki nowoczesnym narzędziom technologicznym, pracownicy będą mieli dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, takich jak procedury, opisy procesów, prezentacje, skrypty czy bazy szkoleń e-learningowych. Stały dostęp do szkoleń e-learningowych może przyczynić się do lepszej jakości pracy i pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy.

3. Cyfrowe doświadczenia szkoleniowe pracowników

W warunkach pracy zdalnej działy Learning & Development będą musiały opracować nowe procesy związane z cyfrowymi doświadczeniami pracowników. To zadanie będzie wymagało wprowadzenia nowych narzędzi oraz zaprojektowania procesów, które będą przyjazne i intuicyjne dla pracowników. W ten sposób zapewni się lepsze doświadczenia pracowników, co przyczyni się do lepszych doświadczeń klientów i pozytywnych wyników finansowych firmy.

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy z pewnością będą chcieli korzystać z nowych przywilejów. Nie zmieni się jednak obecna zawsze chęć dążenia do rozwoju zawodowego i osobistego. E-learning doskonale odpowiada na te potrzeby – w interesie pracodawcy będzie jak najszybciej wdrożyć odpowiednie narzędzia oraz opracować wewnętrzne procedury, które zadowolą obie strony i będą jednocześnie zgodne z przepisami.

Udostępnij ten wpis
Justyna Stępniak

Justyna Stępniak