Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Platforma LMS Dolineo

Dolineo w praktyce

Czas rozbić bańkę edukacyjną i w pełni wykorzystać potencjał platformy LMS – poznaj możliwości kreatora testów oraz ankiet

Cechą szczególną nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój (takich jak platformy LMS) i zarządzania pracownikami jest elastyczność. Wykorzystywany system do kształcenia online powinien posiadać rozbudowane możliwości w obszarze tworzenia i udostępniania materiałów szkoleniowych. Powinien także zapewnić środki pozwalające zmierzyć ich skuteczność. Jednymi z narzędzi, które pozwalają m.in. na umożliwienie monitorowania postępu w rozwoju pracowników i zbadanie opinii są kreator testów oraz kreator ankiet.

W jaki sposób zmierzyć sukces w nauczaniu online?

Do zmierzenia wydajności procesu uczenia się pracowników niezwykle pomocnym narzędziem jest kreator testów. Pozwala on na tworzenie rozbudowanych quizów, jak również umożliwia stałe monitorowanie przebiegu wykonywanych podejść.

O możliwościach kreatora można dosłownie napisać podręcznik ze względu na szerokie możliwości jakie posiada. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę kluczowych funkcjonalności nieocenionych w monitorowaniu postępów rozwoju pracowników.

Elastyczna konfiguracja – kreator umożliwia samodzielną konfigurację, która pozwala m.in. określić:

  • czas uruchomienia oraz ukończenia testów,
  • limit uruchomienia testu – czas na udzielenie odpowiedzi w teście,
  • liczbę możliwych podejść do testu,
  • możliwość losowej kolejności pytań i odpowiedzi,
  • możliwość utworzenia ogólnej lub szczegółowej informacji zwrotnej – feedback wyświetla się w przypadku np. uzyskania określonego wyniku czy wskazania wybranej odpowiedzi,
  • próg zaliczeniatesty w zależności od konfiguracji posiadają różne progi zaliczenia za które mogą być przyznawane oceny – to jak powrót do pierwotnych źródeł nauczania w szkolenie.

Tworzenie baz pytań

Testy mogą posiadać stały zestaw pytań lub pytania mogą być losowane z przygotowanej bazy. Dzięki temu możliwe jest utworzenie testu, w którym będzie losowanych np. 10 pytań z puli, która może posiadać niemalże nieograniczoną liczbę pytań. Tworzone bazy pytań mogą mieć charakter lokalny – wykorzystywany w obrębie konkretnego testu lub globalne – z zachowaniem możliwości wykorzystania w obrębie całej platformy.

Różnorodność typów pytań

Kreator pozwala na budowanie aż 16 typów pytań m.in. pytania: wybór jedno- i wielokrotny, prawda/fałsz, dopasowanie, krótka odpowiedź, esej, obliczeniowe i wiele innych. Dzięki tak dużej różnorodności, możesz wybrać rodzaj pytań, który najlepiej zmierzy skuteczność udostępnianych materiałów szkoleniowych.

Udostępnianie testów dla różnych grup pracowników

Możliwość przypisania testu wyłącznie dla wybranego zespołu lub wszystkich pracowników organizacji. Zdecyduj kto będzie miał dostęp do danego testu.

Dostęp do szczegółowych raportów oraz statystyk

W ramach modułu dostępne są m.in. raporty podejść do testów, które zawierają informację zwrotną na temat przebiegu quizu dla każdego pracownika. Raport dostępny jest przede wszystkim z poziomu platformy z zachowaniem możliwości pobrania do pliku.

Badaj opinię zwrotną swoich pracowników

Pomiar satysfakcji pracowników korzystania z platformy oraz stosowanych środków do nauczania jest niezwykle ważną informacją przy badaniu stopnia efektywności Twojego systemu. Z pewnością nie musimy powtarzać jak ważne jest słuchanie głosu pracowników oraz jak wiele wartości mogą wnieść do warsztatu zdalnego nauczania. Cechą dobrej platformy jest nastawienie na oddziaływanie pro-społeczne. Twój LMS nie powinien być wyłącznie narzędziem wykorzystywanym do przekazywania informacji, ale także musi umożliwiać zbieranie informacji z zewnątrz.

Wyobraź sobie sytuację w której udostępniasz szkolenie proceduralne. Okazuje się, że jest niewielki procent osób, które kończą lekcję we wskazanym terminie. W takiej sytuacji warto jest stworzyć i udostępnić ankietę, która będzie zbierać informację na temat szkolenia. Może się okazać, że lekcja jest za długa, a udostępniane treści nie są czytelne. W przyszłości zapewne zdecydujesz się na podzielenie lekcji na mniejsze partie materiałów oraz zadbasz o lepszą jakość oprawy graficznej. Taka działa budowanie kultury feedback’u.

Oczywiście należy pamiętać, że kluczem do sukcesu w wykorzystaniu ankiet jest ich regularność oraz wybór najlepszej metody badań. Kreator ankiet posiada wiele możliwości konfiguracji, która pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Oto lista najważniejszych funkcjonalności kreatora ankiet:

  • Możliwość określenia rodzaju respondenta – udzielane odpowiedzi w ankietach przez Twoich pracowników mogą być jawne lub anonimowe.
  • Możliwość wykorzystania szablonów ankiet – kreator pozwala na użycie gotowych szablonów co dodatkowo pozwala zaoszczędzić Twój czas.
  • Różnorodność typów pytań – kreator ankiet, tak jak kreator testów zawiera wiele szablonów pytań Odpowiedzi możesz zbierać na podstawie pytań zamkniętych (oceny w skali, wyboru z dostępnych opcji) i otwartych, wymagających od pracowników dodanie odręcznej informacji zwrotnej.
  • Automatyczne statystki – na podstawie udzielanych przez pracowników odpowiedzi tworzone są w sposób automatyczny statystki, które dostępne są praktycznie od ręki.

Załóż bezpłatne konto testowe Dolineo, aby sprawdzić możliwości kreatora testów i ankiet. Zapraszamy!

Udostępnij ten wpis
Aneta Tarnogorska

Aneta Tarnogorska