Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

kompetencje miękkie empatia

Wiedza HRZarządzanie

Szkolenia z kompetencji miękkich dla pracowników

W czasach, kiedy nowoczesne technologie coraz bardziej wkraczają w każdy aspekt życia, umiejętności miękkie, w tym elastyczne i szybkie dostosowanie się do zmian, będą podstawą budowania przewagi konkurencyjnej firm. Szkolenia z kompetencji miękkich stają się gwarancją utrzymania kultury organizacji uczącej się, w której kształtowane są pozytywne doświadczenia pracowników oraz tworzenia innowacyjnego miejsca pracy, odpornego na negatywne czynniki zewnętrzne. Na jakie szkolenia warto postawić?

Kompetencje twarde vs. miękkie

Szybki rozwój technologii i sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu wpływa na życie zawodowe ludzi na całym świecie. Według World Economic Forum do 2025 roku aż 85 milionów miejsc pracy może ulec przemianie. Jednocześnie ma powstać prawie 100 milionów nowych stanowisk, które będą lepiej dostosowane do podziału zadań między „ludźmi, maszynami i algorytmami”. Eksperci WEF uważają, że konieczność przekwalifikowania będzie dotyczyła aż połowy pracowników. Brak odpowiednich szkoleń będzie oznaczać, że firmy przestaną być konkurencyjne, a luki kompetencyjne będą się powiększać. Czy to oznacza, że firmy powinny inwestować tylko w rozwój tzw. kompetencji twardych?

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji miękkich?

Kompetencje twarde, czyli umiejętności związane ściśle z wykonywanym zawodem (np. znajomość prawa pracy u pracowników działów kadr, programowania u pracowników IT czy obsługi maszyn u pracowników produkcji) wydają się kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Jednak bardzo rzadko zestaw samych twardych umiejętności w firmie gwarantuje jej sukces. Najczęściej stoi za nim odpowiednie połączenie kompetencji zawodowych z kompetencjami miękkimi.

Definicja kompetencji miękkich

Umiejętności miękkie umożliwiają wykonywanie codziennych obowiązków, nawiązanie efektywnych relacji i odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Należą do nich m. in.:

 • komunikacja,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • empatia,
 • zdolność radzenia sobie ze stresem,
 • zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja czasu pracy,
 • wyciągania logicznych wniosków,
 • rozwiązywanie problemów.

Coraz częściej mówi się też, że to one są kluczowe, zwłaszcza kiedy maszyny przejmą od pracowników większość powtarzalnych obowiązków. Szkolenia z kompetencji miękkich nie mogą więc stanowić jedynie „dodatkowej opcji rozwoju”, bo są kluczem do osiągnięcia celów biznesowych i utrzymania odpowiedniego poziomu konkurencyjności i innowacyjności.

szkolenia z kompetencji miękkich

Umiejętności miękkie, w które warto inwestować

Lista kompetencji przyszłości (i teraźniejszości) nie jest zamknięta – w każdej firmie będzie ona inna i uzależniona od branży, stanowiska i potrzeb organizacji. W przypadku umiejętności miękkich możemy jednak mówić o uniwersalności pewnego zestawu cech, które powinni posiadać pracownicy, aby dobrze funkcjonować w każdej sytuacji zawodowej.

Kompetencje miękkie – przykłady kompetencji uniwersalnych

Eksperci uważają, że wśród kompetencji kluczowych w każdej branży, znajdują się m.in.:

 • Komunikacja interpersonalna – od lat szkolenia miękkie z tego zakresu cieszą się powodzeniem, bo umiejętności komunikacyjne można i warto rozwijać w każdym momencie życia, bez względu na odniesione sukcesy zawodowe.
 • Praca zespołowa – bez względu na to, czy pracujemy indywidualnie, czy w zespole, brak umiejętności współpracy odbija się na jakości wykonywania codziennych zadań.
 • Umiejętność wpływania bez posiadania autorytetu – chodzi tu m.in. o empatię i umiejętność logicznego dobierania argumentów, które są ważne w rozmowie z kontrahentami wewnętrznymi (przełożonym) i zewnętrznymi (klientami).
 • Rozwiązywanie problemów – w tym podejmowanie inicjatywy i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, co jest ważne zwłaszcza w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 • Umiejętności przywódcze – światowi liderzy zapytani o nie przez World Economic Forum odpowiadają, że na umiejętności przywódcze składa się cała lista cech, w tym ciekawość, odporność psychiczna, zwinność, determinacja czy empatia.

Szkolenia z kompetencji miękkich na platformie Dolineo

Platformy szkoleniowe stanowią doskonałe miejsce wspierania rozwoju pracowników. Z ich pomocą każde szkolenie wewnętrzne, w tym kurs umiejętności miękkich, staje się wartościowym elementem realizowanej przez firmę polityki L&D. Po zdiagnozowaniu luki kompetencyjnej organizacja może szkolić wszystkich pracowników lub wybrane grupy, sprawdzać stopień realizacji szkoleń i najpopularniejsze tematy, wyznaczać terminy ukończenia szkolenia z wybranych kompetencji miękkich etc. Ciągle rozbudowywany katalog szkoleń gotowych Dolineo odpowie na potrzeby każdej firmy, w której szkolenia miękkie dla biznesu mają mieć bezpośrednie przełożenie na cele strategiczne. 

szkolenia kompetencje miękkie

Nie tylko szkolenia z umiejętności komunikacyjnych – przykłady kursów umiejętności miękkich

Dobrze przygotowane nowoczesne szkolenia e-learningowe mogą wspierać bardzo szeroki zakres kompetencji miękkich. Listę przykładowych tematów znajdziemy na platformie Dolineo. Są wśród nich:

Szkolenie w zakresie efektywnej współpracy w organizacji

Współpraca w zespołach i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jest kluczowa dla prawidłowego i zwinnego funkcjonowania każdej firmy. Kiedy jednak w jednym miejscu spotykają się osoby o różnych kompetencjach, z różnymi doświadczeniami życiowymi, potrzebami i przyzwyczajeniami, osiąganie wspólnych celów biznesowych bywa niezwykle trudne. Szkolenie w tym obszarze pomoże wypracować zasady efektywnej współpracy oraz poznanie dobrych praktyk, które przyniosą satysfakcję i korzyści każdej ze stron.

Szkolenie w zakresie skutecznego zapamiętywania

To jedno ze szkoleń, które znacznie podnosi jakość życia, a nie tylko efektywność w pracy. W dynamicznym świecie ciągłe uczenie się i zapamiętywanie dużej ilości ważnych informacji są gwarancją szybkiej adaptacji do zmian i elastycznego podejścia do codziennych zadań.

Szkolenia (samo)motywacyjne

Badania od lat potwierdzają, że najskuteczniejszy rodzaj motywacji, to motywacja wewnętrzna, która uwalnia tzw. stan flow. Nawet najbardziej atrakcyjne, ciekawe i inspirujące środowisko pracy po jakimś czasie może być niewystarczające do zachowania pełnej efektywności i wydajności w codziennych obowiązkach. Kursy, które pomagają pracownikom rozwijać kompetencje miękkie w zakresie budowania motywacji wewnętrznej, stanowią doskonałe wsparcie pracy liderów w osiąganiu celów biznesowych.

Budowanie zaangażowania

Wspieranie zaangażowania pracowników to jedno z najtrudniejszych zadań menedżerów zarządzających ludźmi. Badania nad zaangażowaniem pracowników od kilkunastu lat prowadzi Gallup, dowodząc, że jest to bardzo złożony konstrukt, na który składa się wiele elementów. Szereg kursów wspierających liderskie (i nie tylko) kompetencje miękkie, które znajdziesz na Dolineo, pomaga stopniowo, ale skutecznie budować zaangażowanie pracowników, a tym samym wspierać osiąganie celów biznesowych w oparciu o ważne dla pracowników wartości.

Szkolenia z kompetencji miękkich w zakresie budowania zaangażowania – przykłady

 • Emocje w zespole – jak wspierać współpracowników?
 • Publiczne docenianie.
 • Motywowanie pracowników.
 • Ocena okresowa pracowników.
 • Skuteczne przekazywanie zadań w pięciu krokach.
 • Rozmowy wiele warte, czyli komunikowanie wyników.

Szkolenie z zakresu umiejętności komunikacyjnych  

Szkolenia e-learningowe stanowią skuteczne narzędzie, które pomoże pracownikom komunikować się ze sobą w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Nie chodzi tu jedynie o komunikację 1:1 w czasie rzeczywistym, ale także o komunikację podczas spotkań online i offline, przyjmowanie feedbacku, pisanie maili czy komunikację niewerbalną.

Eksperci są pewni, że kompetencje miękkie, takie jak przywództwo, empatia, odporność psychiczna czy zarządzanie sobą w czasie będą zyskiwać na znaczeniu. W obliczu istniejących na rynku pracy luk kompetencyjnych i niedoboru talentów skuteczna polityka szkoleniowa, uwzględniająca oba typy szkoleń (miękkie i twarde) będzie stanowiła klucz do sukcesu każdej firmy, bez względu na branżę.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak