Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

procesy szkoleniowe, szkolenie zespołu

E-learningWiedza HR

Efektywne procesy szkoleniowe – jak je realizować?

Od czego zacząć wdrożenie procesów szkoleniowych w firmie? Jak zrobić to mądrze i z głową, aby odnieść jak najwięcej korzyści dla organizacji i pracowników? A przede wszystkim – czy we wszystkich firmach, nawet małych i średnich, procesy szkoleniowe są potrzebne?

Dlaczego warto mieć procesy szkoleniowe w firmie?

We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie firmę, która nie oferuje swoim pracownikom jakiejkolwiek formy rozwoju i szkoleń. Bez względu na wielkość, organizacje muszą wdrażać nowych pracowników, a także inwestują czas, zasoby i/lub środki finansowe w pozyskanie przez nich nowych kompetencji. Sporadyczne szkolenia nie zapewnią jednak stabilnego rozwoju i utrzymania konkurencyjności na rynku. Potrzebne są do tego efektywne procesy szkoleniowe.

Czym są procesy szkoleniowe?

Proces szkoleniowy to zaplanowana, wystandaryzowana ścieżka postępowania w zakresie wszelkich działań szkoleniowo-rozwojowych (ang. Learning & Development) w organizacji. Brzmi poważnie, bo mowa tu o kluczowych procesach wewnętrznych, które mają na celu m.in.:

 • wzrost poziomu wiedzy i jej ujednolicenia;
 • optymalizację czasu i kosztów;
 • likwidację luk kompetencyjnych;
 • przekwalifikowanie pracowników i podniesienie poziomu kompetencji w organizacji;
 • zmotywowanie pracowników do rozwoju osobistego i zawodowego.

W badaniach udowodniono, że skuteczna polityka L&D, a więc m.in. regularne realizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, poprawia wynik finansowy firmy. Wdrożenie procesów szkoleniowych nie jest zarezerwowane tylko dla korporacji. Małe i średnie firmy, które podejdą do działań L&D procesowo, mogą liczyć na konkretne korzyści. Lista zalet ze wdrożenia procesów szkoleniowych jest długa i imponująca.

Kluczowe zalety posiadania procesu szkoleniowego (wybrane korzyści)

Firmy, które zdecydują się wdrożyć procesy szkoleniowe, mogą odnieść szereg korzyści, w tym:

 • Redukcja ryzyka – wystandaryzowany proces szkoleniowy jest gwarancją, że wszyscy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach pracy, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.
 • Większa kontrola – wdrożenie i realizacja procesów biznesowych, w tym procesów szkoleniowych, zwiększa wewnętrzną kontrolę nad nimi. Np. jeśli w firmie kluczowe dla bezpieczeństwa i utrzymania jakości są szkolenia wstępne – bez właściwego procesu, który uwzględni ich zakres i wyznaczy osoby odpowiedzialne, trudno będzie egzekwować ich przeprowadzanie i kontrolować ich zakres i przebieg. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi, takich jak platformy e-learningowe – znacznie ułatwia monitoring i kontrolę procesów szkoleniowych w organizacji. Zazwyczaj odpowiadają za to rozbudowane moduły analityczne i dostępne raporty.
 • Spójność działań – w procesach szkoleniowych najważniejsze jest ujednolicenie wiedzy, ale także wystandaryzowanie wszelkich działań szkoleniowych tak, aby nie pominąć żadnych grup pracowników i kluczowych dla rozwoju organizacji tematów. Niejednokrotnie ujednolicenie wiedzy, w szczególności wśród rozproszonych zespołów czy pracowników wykonujących pracę zdalnie/hybrydowo, przekłada się na wzrost poziomu obsługi klienta. Firma zyskuje pewność, że wszyscy mówią tym samym językiem.
 • Wyższa retencja pracowników – szkolenia pracowników są kluczowe dla utrzymania pracowników w organizacji. Jedno z badań wskazuje, że aż 86% specjalistów zmieniłoby pracę, gdyby zaoferowano im większe możliwości rozwoju.
 • Wzrost motywacji pracowników – odpowiednio zaprojektowane procesy szkoleniowe pomagają pracownikom poczuć się częścią większej całości, lepiej zrozumieć wizję, wartości, kulturę organizacyjną i kierunek, w jakim zmierza organizacja.
 • Niższe koszty – posiadanie procesów szkoleniowych i efektywne zarządzanie nimi wymaga analizy i wglądu w ponoszone koszty w ramach budżetów L&D. Wzrasta więc szansa na optymalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości dostarczanych szkoleń. 
szkolenia w firmie, kobieta przed laptopem wykonuje szkolenie

Jak wdrożyć efektywny proces szkoleniowy w firmie

Kluczem do posiadania efektywnego procesu szkoleniowego w firmie powinno być między zespołowe porozumienie o potrzebie jego wdrożenia. Osoby odpowiedzialne za szkolenia lub wyznaczone do przygotowania procesu powinny zacząć pracę od rozmowy z interesariuszami. Należy poznać ich perspektywę, a w razie potrzeby przedstawić planowane korzyści. Bez tego przygotowawczego etapu istnieje spore ryzyko, że proces szkoleniowy pozostanie tylko słowami na papierze lub dokumentem w komputerze. Co jeszcze zrobić, żeby tak się nie stało? Warto podejść do budowania procesu (nie tylko szkoleniowego) w 6 krokach.

1. Analiza sytuacji

Ten etap wymaga odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda proces szkoleniowy obecnie?
 • Jakie szkolenia są realizowane i w jakich budżetach?
 • Kto za nie odpowiada?
 • Jakie grupy obejmują szkolenia, a jakie grupy są pomijane i dlaczego?
 • Czego brakuje w firmie w zakresie szkoleń?
 • Na jakie potrzeby ma odpowiedzieć nowy proces szkoleniowy i jakie problemy rozwiązać?
 • Jakie korzyści ma osiągnąć firma, a jakie pracownicy?
 • Jakie są cele biznesowe organizacji i jak procesy szkoleniowe mają pomóc je zrealizować?
 • Jakie będą wskaźniki sukcesu?

2. Projektowanie procesu szkoleniowego

Punktem wyjścia tego etapu jest stworzenie zespołu projektowego, do którego warto zaprosić przedstawicieli każdego działu. W ten sposób ograniczymy ryzyko:

 • braku zaangażowania we wdrożenie i przestrzeganie procesu,
 • niedostosowania do potrzeb którejś z grup interesariuszy.

Procesy szkoleniowe powinny zawsze być projektowane z uwzględnieniem unikalnych potrzeb organizacji i pracowników. Nie istnieje jeden uniwersalny wzór, który sprawdzi się w każdej firmie. Co więcej, aby proces był efektywny, musi być przygotowany w oparciu o zebrane wcześniej dane, wspierać cele biznesowe i uwzględniać mierniki sukcesu. To moment przemyślenia i rozpisania procesu szkoleniowego krok po kroku, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, możliwych ścieżek i wyjątków, ról i zakresu odpowiedzialności przypisanych do stanowisk (a nie osób).

3.  Wybór narzędzi

Platformy szkoleniowe umożliwiają realizowanie procesów szkoleniowych, dopasowanych do potrzeb małych, średnich i dużych firm. Bez nich trudno planować, egzekwować i przeprowadzać regularne szkolenia na wysokim poziomie, zawierające angażujące i ciekawe treści.

4. Przygotowanie instrukcji

Istnieje ryzyko, że bez jasnych wskazówek i wytycznych skierowanych do pracowników i menedżerów, każdy proces biznesowy zostanie potraktowany jako sugestia, a nie obowiązujący standard postępowania. Warto zapewnić pracownikom wsparcie w zrozumieniu czego oczekuje od nich organizacja i jak będzie przebiegał nowo wdrażany proces szkoleniowy. Taką funkcję spełnia instrukcja, napisana w sposób prosty i przejrzysty, w formie pisemnej i graficznej (np. jako infografika i/lub film instruktażowy).

5. Wdrożenie procesu szkoleniowego

To etap kluczowy, który wymaga:

 • rozłożenia w czasie,
 • zaangażowania wszystkich interesariuszy,
 • cierpliwości i zrozumienia, że proces nie zacznie działać od razu,
 • dobrej komunikacji skierowanej do wszystkich grup pracowników.

6. Ulepszanie procesu szkoleniowego

Nie zapominajmy, że wdrożenie to nie koniec działań, które powinna podejmować organizacja. Ważna jest dalsza komunikacja z interesariuszami, informacja zwrotna i kontrola przebiegu całego procesu. Ułatwieniem na tym etapie są nowoczesne platformy szkoleniowe, które posiadają moduły analityczne czy chociażby wbudowane kreatory ankiet. Dostarczają one cennych danych na temat opinii pracowników oraz ich zaangażowaniu, na podstawie których łatwiej podjąć decyzję o ewentualnych zmianach i poprawkach.

efektywne procesy szkoleniowe zespół się uczy

3 dobre praktyki przy wdrażaniu procesów szkoleniowych

Podział na etapy

Nowy proces w organizacji oznacza zmianę nawyków, a ta nie dzieje się z dnia na dzień. Warto podzielić wdrożenie procesów szkoleniowych na etapy. Można rozpocząć od wdrożenia tych elementów, które przyniosą pracownikom i menadżerom liniowym najwięcej korzyści. Może to być przeniesienie do trybu online szkoleń, które organizowane są cyklicznie, co znacznie odciąży trenerów i pomoże usprawnić aspekty logistyczne. Następnie można wdrożyć procedury dotyczące innych szkoleń obowiązkowych, a potem rozwojowych.

Uwzględnienie błędów i poprawek

Procesy szkoleniowe mają służyć organizacji i ludziom w niej pracującym. Rozpisując plan wdrożenia, warto uwzględnić czas na wniesienie poprawek. Jeśli coś się nie sprawdza, nie działa lub pracownicy nie działają zgodnie z procesem szkoleniowym, warto się temu przyjrzeć i podążyć za ich potrzebami.

Szkolenie z procesu szkoleniowego

Zmiana nawyków nie dzieje się w momencie wysłania maila do pracowników. Proces szkoleniowy będzie efektywny, kiedy pracownicy będą rozumieli, po co go wdrażamy, jakie odniosą korzyści, jak korzystać z nowych systemów i czego się od nich oczekuje. Dobrą praktyką jest nie tylko przejrzysta i regularna komunikacja, ale także przeprowadzenie szkolenia z nowego procesu.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak