Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

strategia personalna, zasoby ludzkie, rozmawiający zespół

Wiedza HRZarządzanie

Strategia personalna w firmie – czym jest i jak ją wdrożyć?

Czym jest strategia personalna i czy jest konieczna w każdej firmie? Jakie są etapy tworzenia skutecznej strategii personalnej? W końcu, jak ją wdrożyć, aby służyła organizacji i pracownikom? Odpowiadamy.

Czy Twoja firma potrzebuje strategii personalnej?

W najnowszym raporcie Josha Bersina, który uwzględnia kluczowe wskazówki dla liderów HR na najbliższy rok, główne przesłanie brzmi: bądź architektem zmian. W świecie ciągłych wyzwań i trudno przewidywalnego kierunku zmian, Bersin widzi przyszłość HR jako działu bardziej zintegrowanego, z systemowym podejściem do zarządzania. To oznacza, że strategia personalna nie będzie wyborem, a koniecznością. Przynajmniej w tych firmach, które chcą sprostać wyzwaniom, takim jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, rekrutacja w oparciu o umiejętności, autonomiczne uczenie się czy realizacja sprawiedliwego systemu wynagrodzeń.

Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest strategia personalna.

Korzyści ze skutecznej strategii personalnej

Strategia personalna kojarzy się ze skomplikowanym procesem przekładania na liczby i działania czegoś niepoliczalnego i trudnego do zdefiniowania. Być może dlatego wiele firm odkłada wdrożenia strategii HR. To błąd. Strategia personalna jest procesem wieloetapowym i złożonym, ale wartym podjęcia tego wysiłku. Dobre jej przygotowanie pozwala jeszcze skuteczniej realizować cele biznesowe i osiągać przewagę konkurencyjną. Jej punktem wyjścia są bowiem zawsze cele strategiczne organizacji. To one nadają HR-owi kierunek działania i kierują uwagę i zasoby we właściwe miejsce.

Ponadto strategia personalna przyczynia się do:

 • Wzrostu zaangażowania pracowników – strategia personalna firmy pomaga opracować plan działań w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami pracowników, dzięki czemu HR może jeszcze lepiej wspierać ich w wykonywaniu codziennych obowiązków i w rozwoju.
 • Rozwoju kultury organizacyjnej, która jest ważna bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej – HR może kształtować pozytywną, inkluzywną, włączającą i spójną z wartościami kulturę organizacyjną, a tym samym wspierać osiąganie wspomnianych celów biznesowych.
 • Zwiększenia efektywności pracy poprzez planowanie takich działań, jak właściwa alokacja zasobów, zarządzanie talentami, planowanie strategii płacowych i rozwojowych.
 • Zwiększenia wiarygodności i skuteczności działu HR oraz udowodnienia jego wartości w organizacji.

Czym jest strategia personalna?

Według Gartnera strategia personalna to plan działu HR na przyszłość, w którym zawierają się wskazówki, na jakich obszarach i działaniach warto się skoncentrować, jakie inicjatywy podjąć, aby skutecznie wspierać realizację celów biznesowych. Moment tworzenia strategii to bardzo ważny czas zatrzymania i sprawdzenia, dokąd zmierza HR i czy idzie w tym kierunku, w którym powinien.

Proces ten, choć długoterminowy (zakłada się, że strategia HR powinna być przygotowywana na okres 3-5 lat), nie musi być skomplikowany. Aby organizacja mogła skutecznie uporać się z wszelkimi wyzwaniami, jakie napotka na swojej drodze w sposób zwinny i elastyczny, warto podejść do niego rzetelnie i szczegółowo.

strategia personalna, zasoby ludzkie; w firmie uśmiechnięty zespół

Jak zbudować strategię personalną w firmie?

Do stworzenia strategii personalnej zorientowanej na biznes i ludzi potrzebne jest zaangażowanie na co najmniej trzech poziomach. Są to dział HR, liderzy biznesu i pracownicy. Nie warto pomijać żadnej grupy interesariuszy, bo strategia może okazać się niepełna, a więc nieskuteczna. Tworzenie strategii personalnej w firmie wymaga kilkuetapowego procesu.

Etap 1 budowania strategii personalnej – cele biznesowe

Zrozumienie biznesu jest punktem wyjścia tworzenia każdej strategii HR. Warto dogłębnie poznać i zrozumieć:

 • misję, wizję i cele strategiczne swojej organizacji,
 • kierunek rozwoju i inwestycji,
 • planowane zyski,
 • plan komunikacji,
 • jak funkcjonuje biznes w kontekście sytuacji zewnętrznej i klientów,
 • jakie największe wyzwania, niepokoje, plany mają liderzy poszczególnych działów w firmie.

Etap 2 budowania strategii personalnej – gdzie jestem

A dokładniej, w jakim momencie jest aktualnie dział HR:

 • jakie ma zasoby,
 • jakie cele zrealizował, a jakich nie,
 • co mówią o dziale HR pracownicy i liderzy,
 • jaki jest sposób działania HR (reaktywny, proaktywny),
 • co wpływa na sposób działania HR i w jaki sposób,
 • kto jest klientem działu personalnego i jakie ma potrzeby.

Etap 3 budowania strategii personalnej – planowanie

Istnieje wiele różnych metod planowania strategii w biznesie. Do stworzenia strategii personalnej Deloitte zaleca m.in. myślenie projektowe (ang. design thinking). Chodzi tu bowiem przede wszystkim o przełożenie strategii firmy na działania HR, a więc przygotowanie konkretnych rozwiązań dla klienta wewnętrznego. Do każdego celu biznesowego warto przygotować listę priorytetów HR, które umożliwią jego realizację. Te priorytety muszą być potwierdzone z biznesem.

strategia personalna, zasoby ludzkie; uśmiechnięta kobieta rozmawia

Etap 4 budowania strategii personalnej – jak

Dopiero na tym etapie warto przejść do części tworzenia strategii personalnej, w której zastanawiamy się, jak i za ile dział HR zrealizuje te działania. To ważny etap, w którym warto rozważyć wszystkie opcje, w tym:

 • outsourcing (być może będzie wymagał redukcji zespołu),
 • consulting (wsparcie merytoryczne z zewnątrz),
 • realizacja zasobami wewnętrznymi (być będzie wymagała rozbudowania zespołu),
 • zakup lub rozwój narzędzi, w tym nowoczesnych technologii,
 • rozwój kompetencji i umiejętności w dziale HR, niezbędny do realizacji poszczególnych zadań.

Etap 5 – wdrożenie strategii personalnej

Ostatni etap to przełożenie priorytetów HR na konkretny plan – zadania z terminem realizacji i miernikami sukcesu, przypisanie ról i komunikacja. To moment przekazania odpowiedzialności za poszczególne elementy konkretnym osobom oraz wybór narzędzi. W plan pracy działu HR należy na stałe wpisać komunikację z biznesem i pracownikami oraz weryfikację i modyfikację planów. W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej trudno oczekiwać od działu HR stworzenia sztywnej strategii personalnej – zmieniające się okoliczności będą wymagały elastyczności i wprowadzania modyfikacji, adekwatnych do zmieniających się potrzeb organizacji i pracowników.

Dobre praktyki w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii biznesowej

 • Zaangażowanie interesariuszy na każdym etapie.
 • Wyznaczanie jasnych celów.
 • Pozostawienie szczegółowego planu na etap wdrożenia, aby móc elastycznie reagować na potrzebę wprowadzania zmian.
 • Człowiek i biznes w centrum zainteresowania.
 • Planowanie w oparciu o twarde dane (badania).
 • Monitorowanie efektów.
 • Jasna i regularna komunikacja z biznesem i pracownikami.

Warto tworzyć i realizować ambitne strategie personalne, które wspierają każdy obszar w organizacji. Oprócz konkretnej wartości biznesowej służą one także budowaniu pozycji HR jako wartościowego partnera biznesu, który jest architektem zmian, a nie ich wykonawcą.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak