Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

kursy e-learningowe

Wiedza HR

Jak motywować pracowników do e-learningu?

Współczesny świat biznesu to nieustanny wyścig. Firmy, które pragną pozostać na szczycie, zdobyć przewagę konkurencyjną i zachować najlepszych pracowników, muszą działać sprawnie i elastycznie. Ważnym elementem strategii sukcesu jest inwestowanie w rozwój pracowników, a szkolenia e-learningowe są głównym narzędziem umożliwiającym firmom spełnienie tych celów. Jednak samo wdrożenie szkoleń e-learningowych to tylko początek. Jak skutecznie zaangażować odbiorców e-learningu w naukę?

E-learning jako narzędzie wspierania rozwoju i innowacyjności

Według raportu Gartner’a na pierwszym miejscu najważniejszych priorytetów HR w 2024 roku będzie rozwój liderów i menedżerów. Kolejne punkty na tej liście to:

 • kultura organizacyjna,
 • technologia HR,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie karierą i mobilność wewnętrzna.

Firmy, które zainwestują swoją uwagę i środki we wspieranie tych elementów, będą miały większą szansę na zbudowanie odporności, przewagi konkurencyjnej i innowacyjnego podejścia do prowadzenia biznesu. Bez realizacji skutecznej polityki szkoleniowej i wdrożenia strategicznego podejścia do nauki, będzie to bardzo trudne zadanie. W czasach, kiedy zaledwie jedna trzecia pracowników twierdzi, że jest zaangażowana, entuzjastyczna i pełna energii w swojej pracy, kluczem jest odpowiedź na pytanie, jak wzmocnić motywację pracowników do nauki, w tym przede wszystkim nauki online.

motywowanie pracownikow

Jak zaangażować odbiorców e-learningu?

Recesja, inflacja, widmo restrukturyzacji lub mierzenie się z jej konsekwencjami, zwolnienia, rosnące koszty prowadzenia działalności, przy jednoczesnej presji na innowacyjność, osiąganie celów i utrzymanie jakości – to współczesna rzeczywistość wszystkich firm. Wśród pracowników rośnie poziom lęku, frustracji i zagubienia, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie psychiczne. Jak w takich warunkach zachęcać do rozwoju i zwiększyć motywację do samorozwoju? Firmy, które chcą aktywnie wspierać swoich pracowników powinny postawić na trzy obszary.

1. Polityka rozwojowa zorientowana na człowieka

Inwestowanie w szkolenia e-learningowe ma przynieść organizacjom konkretne korzyści. To oczywiste. Jeśli jednak metody motywowania pracowników skupiają się tylko na potrzebach organizacji, motywacja do podejmowania wyzwań szkoleniowych może maleć. Badania pokazują bowiem, że kiedy pracownicy są postrzegani jako ludzie, a nie zasoby, są aż 3,8 razy bardziej skłonni do osiągania wysokich wyników. Oznacza to, że organizacje mogą motywować do e-learningu poprzez:

 • stawianie pracownika w centrum zainteresowania – jego indywidualne potrzeby rozwojowe powinny być traktowane na równi z potrzebami i celami szkoleniowymi organizacji,
 • dostarczanie atrakcyjnych i wartościowych szkoleń – udział w niepotrzebnych i nudnych kursach nie tylko zniechęca do nauki, ale daje pracownikom poczucie, że organizacja nie traktuje ich potrzeb i czasu z należytym szacunkiem,
 • bogatą ofertę szkoleniową, w której znajdują się szkolenia zawodowe oraz kursy e-learningowe, które motywują do rozwoju kompetencji miękkich i zadbania o zdrowie psychiczne,
 • dostarczenie narzędzi, takich jak platformy e-learningowe, które umożliwią elastyczne planowanie czasu przeznaczonego na naukę oraz dostęp do szkoleń e-learningowych z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.

2. E-learning jako projekt marketingowy

Samo wdrożenie e-learningu nie zmotywuje pracowników do udziału w szkoleniach. Pochłonięci codziennymi zadaniami i osiąganiem swoich celów mogą nie zauważyć nowego narzędzia lub nie znaleźć czasu zapoznania się z jego ofertą. Dlatego e-learning warto potraktować jak projekt marketingowy. Co to oznacza?

E-learning jako produkt

Projekt marketingowy to proces planowania, wdrażania i zarządzania działaniami związanymi z promocją produktów, usług lub inicjatyw. Kluczowym celem jest dotarcie do grupy docelowej, przekazanie jej istotnych informacji i zmotywowanie do podjęcia działania, w tym przypadku: udziału w szkoleniu.

E-learning ma dostarczać konkretną wartość, czyli wiedzę i umiejętności pracownikom. Podobnie jak w przypadku produktów, wartość musi być jasno pokazana, a potencjalni odbiorcy (czyli pracownicy) muszą być przekonani, że korzystanie z e-learningu przyniesie im korzyści.

motywacja w e-learningu

Jak zaangażować pracowników w e-learning

 1. Segmentacja grupy docelowej – warto dokładnie zrozumieć różnice i potrzeby pracowników, bo każda grupa docelowa może wymagać innego podejścia do e-learningu. Segmentacja pomaga dostosować treści i ofertę do konkretnych odbiorców.
 2. Komunikacja i przekazanie wartości – w marketingu, ważne jest, aby przekazać wartość produktu. W kontekście e-learningu oznacza to wyjaśnienie, jakie korzyści niesie on dla pracowników, jakie umiejętności zdobędą i jak to wpłynie na ich rozwój zawodowy.
 3. Kampania marketingowa – stworzenie planu kampanii, który obejmuje różne kanały komunikacji, takie jak e-maile, spotkania informacyjne, webinary czy wewnętrzne strony internetowe. Kampania powinna budować świadomość i zainteresowanie e-learningiem.
 4. Szkolenie i wsparcie – pracownicy muszą nauczyć się, jak efektywnie korzystać z platformy e-learningowej. Warto zadbać o odpowiednie szkolenia wdrożeniowe.
 5. Feedback i analiza wyników – pozwalają na dostosowywanie strategii wdrażania e-learningu na podstawie realnych potrzeb i reakcji pracowników.

Wdrożenie e-learningu w organizacji to nie tylko techniczne wdrożenie nowej platformy. To proces, który ma wpływ na pracowników i organizację jako całość. Potraktowanie go jak projektu marketingowego pozwala na skuteczne dotarcie do potencjalnych odbiorców, przekonanie ich do korzyści płynących z e-learningu i zmotywowanie do potraktowania szkoleń jako szansy na rozwój.

3. Budowanie kultury wspierającej motywację pracowników do nauki

Do utrzymania motywacji w e-learningu potrzebny jest jeszcze jeden element: kultura organizacyjna wspierająca uczenie się. Kiedy pracownicy widzą, że organizacja ceni rozwijanie kompetencji i wiedzy oraz podejmuje wysiłki, aby wypromować szkolenia e-learningowe, będą bardziej skłonni inwestować czas w samokształcenie oraz rozwój. Stanie się tak, jeśli firma doceni te działania oraz pokaże jak ich praca i kompetencje wpływają na osiąganie celów strategicznych organizacji oraz stworzy warunki na wykorzystanie nowej wiedzy w praktyce. Pracownicy muszą mieć czas i przestrzeń na udział w szkoleniach, a także wsparcie liderów oraz ich przyzwolenie na popełnianie błędów.

Korzystanie ze szkoleń e-learningowych, w szczególności z platform szkoleniowych, to krok we właściwym kierunku, jeśli firma chce inwestować w rozwój pracowników i czerpać z tego korzyści. Jednak samo dostarczenie materiałów nie wystarcza. Firmy muszą aktywnie wspierać i motywować swoich pracowników, tworząc kulturę uczenia się oraz oferując im wsparcie w osiąganiu celów rozwojowych. Tylko w ten sposób szkolenia e-learningowe staną się nie tylko narzędziem, ale także integralną częścią strategii sukcesu firmy.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak