Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!

Nowości na Dolineo

Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!

Bezpieczeństwo pracowników to nie tylko zasady bhp. Tak naprawdę, aby pracować bezpiecznie, konieczna jest odpowiednia kultura bezpieczeństwa panująca w firmie. Dla pracowników musi być jasne, że podstawową wartością dla organizacji, w której pracują, jest zdrowie i życie ludzkie. Jeśli ta świadomość będzie wspólna, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy stanie się oczywistym nawykiem.

Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Kultura bezpieczeństwa to wynik indywidualnych i grupowych postaw, stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem oraz wzorców zachowań panujących w organizacji. Stworzenie odpowiedniego klimatu bezpieczeństwa w firmie to zadanie dla jej kierownictwa. Co będzie kluczowe dla tworzenia wysokiej kultury bezpieczeństwa?

  • Budowanie w pracownikach poczucia osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.
  • Kształtowanie świadomości, uwrażliwienie pracowników na to, co dzieje się w otoczeniu, zachęcanie do zwracania uwagi na wydarzenia potencjalnie wypadkowe.
  • Tworzenie atmosfery otwartej komunikacji, aby pracownicy mogli bez obaw reagować, gdy zauważą luki w bezpieczeństwie w firmie, i zgłaszać propozycje zmian.

Czy wiesz, że?

Z danych GUS za rok 2019 wynika, że przyczyną ponad połowy wypadków przy pracy (60,8%) było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – czyli np. lekceważenie zagrożenia. Przepisy bhp nie gwarantują bezpieczeństwa pracowników, ponieważ nie są w stanie całkowicie wyeliminować takich postaw. Receptą na taki stan rzeczy jest praca nad poprawą kultury bezpieczeństwa. Badania dowodzą, że im wyższy poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji, tym mniej wypadków przy pracy.

Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!
Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!

Jakie cele osiągną pracownicy, przechodząc szkolenie?

  • Dowiedzą się, dlaczego zawsze warto reagować w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem – własnym i współpracowników.
  • Zwrócą większą uwagę na potencjalnie niebezpieczne sytuacje.
  • Zrozumieją, jak ich styl pracy może wspierać kulturę bezpieczeństwa.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia?

  • Wszyscy pracownicy – ponieważ bezpieczeństwo w pracy to wspólna sprawa całego zespołu.
  • Nowi pracownicy, którzy powinni lepiej zrozumieć swoją rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
  • Menedżerowie, którzy chcą wspierać w pracownikach budowanie osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w firmie, a przez to chcą ograniczyć liczbę wypadków przy pracy.

Przejście szkolenia zajmuje około 35 minut. Treści szkoleniowe mają wymiar teoretyczno-praktyczny. Szkolenie rozpoczynamy od kilku ćwiczeń w formie case study. Zadaniem użytkownika jest ich rozwiązanie poprzez odpowiedzenie na pytanie: „czy zareagujesz w tej sytuacji?”. W ten sposób uwrażliwiamy użytkowników na konieczność zwracania większej uwagi na potencjalnie niebezpiecznie zdarzenia.

W szkoleniu chcieliśmy podkreślić, że bezpieczna praca to nie tylko realizacja procedur bhp. Kluczowa jest postawa charakterystyczna dla wysokiej kultury bezpieczeństwa, której istotą jest troska o zdrowie i życie – własne i współpracowników – w codziennej pracy. Celem takiej praktyki jest przejście od myślenia „przestrzegam zasad, bo muszę” do nastawienia „przestrzegam zasad, bo chcę”. Szkolenie prowadzimy w taki sposób, aby użytkownik miał poczucie, że to od jego osobistej postawy, którą przyjmuje wobec zagrożeń, zależy bezpieczeństwo w firmie.

Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!
Kultura bezpieczeństwa – jak ją kształtować? Nowe szkolenie na platformie Dolineo!

Co zrobić, aby zapoznać się ze szkoleniem?

Zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie: https://dolineo.com/wyprobuj-bezplatnie/. Podając swój adres e-mail w domenie firmowej, otrzymasz dostęp demonstracyjny do tego, jak i do ponad 150 e-learningowych szkoleń gotowych.

Jak możesz udostępnić szkolenie pracownikom?

Wariant 1: Możesz wykupić dostęp do platformy Dolineo dla pracowników. Dolineo to platforma e-learningowa z ponad 200 gotowymi szkoleniami e-learningowymi oraz strefą własną, gdzie można tworzyć własne kursy online, testy, ankiety. Sprawdź katalog szkoleń e-learningowych.

Zapytaj o ofertę dla swojej organizacji: kontakt@dolineo.com

Wariant 2: Jeśli posiadasz własną platformę e-learningową, możesz zakupić SCORM i opublikować na niej szkolenie.

Zapraszamy!

Wypróbuj bezpłatnie Dolineo przez 14 dni, bez zobowiązań!

Udostępnij ten wpis
Justyna Stępniak

Justyna Stępniak