Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Raportowanie ESG nie tylko dla dużych firm

Dolineo w praktyceNowości na Dolineo

Raportowanie ESG nie tylko dla dużych firm – dlaczego warto

Podczas gdy w Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące raportowania ESG firmy coraz częściej same podejmują inicjatywę przygotowania sprawozdań niefinansowych,  dostrzegając w nim konkretną wartość i potencjalne korzyści biznesowe. Dlaczego warto podjąć działania w ramach ESG już teraz i co można zyskać?

W Polsce i na świecie koncepcje zrównoważonego rozwoju, czyli społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, określane mianem ESG, mają swoich zwolenników i przeciwników. Coraz częściej jednak czynniki związane z oddziaływaniem społecznym, środowiskowym i ładem zarządczym ujmowane są w strategiach rozwoju spółek, a ich raportowanie staje się elementem kompleksowego prezentowania wyników przedsiębiorstwa. Oczywiście ogromną rolę odgrywają regulacje przygotowywane przez Komisję Europejską, ale o raportowanie ESG powinny zadbać nawet te firmy, które nie są i w najbliższym czasie nie będą objęte nowymi unijnymi regulacjami. Dlaczego warto podjąć taki wysiłek?

 • Czym jest ESG
 • Zmiany w polityce EU w zakresie raportowania ESG
 • Raportowanie nie tylko dla dużych firm – dlaczego warto?
 • Raportowanie ESG – szkolenie na Dolineo

Zapisz się do Newslatte Dolineo
i odbierz podwójny BONUS

Otrzymasz bezpłatnie dwa przewodniki oraz co dwa tygodnie esencję dotyczącą świata HR w Polsce i na świecie, wykorzystania narzędzi L&D w firmach, onboardingu, feedbacku i oceny pracowniczej.

newsletter
nesletter logo

SMART jest administratorem Twoich danych. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności 
Regulaminie. Przejście dalej jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją warunków Regulaminu.

Czym jest ESG

Zacznijmy od podstaw: skrót ESG to akronim angielskich słów, które odpowiadają kolejno trzem wymiarom:

 • E – environmental (pol. środowiskowy),
 • S – social (pol. społeczny),
 • G – governance (pol. dotyczący ładu zarządczego).

ESG i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnej odsłonie stanowi kontynuację pojęcia CSR (ang. corporate social responsibility). To pewna ewolucja podejścia: od filantropii przedsiębiorstw, poprzez podejście skoncentrowane na wizerunku firmy społecznie i środowiskowo wrażliwej (CSR), ku podejściu zarządczemu i całościowemu mierzeniu wyników przedsiębiorstwa, tj. raportowaniu wpływu biznesu na otoczenie w trzech wymienionych obszarach.

Zmiany w polityce EU w zakresie raportowania ESG

Obowiązek publikowania raportów niefinansowych (ESG), dotyczy obecnie przede wszystkim dużych spółek giełdowych. W efekcie wejścia w życie pakietu zmian regulacyjnych:

 • Inwestowanie przedsiębiorstw w działalność uznaną za istotną z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju będzie premiowane (Rozporządzenie 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. dyrektywa SFRD) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088).
 • Zakres raportowanych informacji zostanie uszczegółowiony i wystandaryzowany oraz obowiązki sprawozdawcze obejmą większą liczbę podmiotów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2024 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem, raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju będzie, w uproszczeniu, dotyczyć dużych spółek notowanych na giełdzie. W 2025 zostanie rozszerzony na wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane na giełdzie, tj. przedsiębiorstwa spełniające dwa z trzech kryteriów, z których jednym jest zatrudnienie powyżej 250 osób. Za rok 2026 sprawozdania ESG będą musiały złożyć spółki giełdowe, dla których kryterium zatrudnienia zostanie obniżone do 10 pracowników.

Zapisz się do Newslatte Dolineo
i odbierz podwójny BONUS

Otrzymasz bezpłatnie dwa przewodniki oraz co dwa tygodnie esencję dotyczącą świata HR w Polsce i na świecie, wykorzystania narzędzi L&D w firmach, onboardingu, feedbacku i oceny pracowniczej.

newsletter
nesletter logo

SMART jest administratorem Twoich danych. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i Regulaminie. Przejście dalej jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją warunków Regulaminu.

Raportowanie nie tylko dla dużych firm – dlaczego warto?

Raportowanie ESG dla organizacji

Ponieważ obowiązek raportowania niefinansowego będzie stopniowo rozszerzany, przedsiębiorstwa, które nie zostały jeszcze nim objęte, mają sporo czasu na zapoznanie się z ramami i standardami raportowania oraz opracowanie planu działań. Nie warto zwlekać jednak z tym do ostatniej chwili, bo opracowanie strategii ESG można wykorzystać jako szansę. Już dziś bowiem aspekty te są brane pod uwagę przez instytucje finansowe, analizujące ryzyko kredytowe lub ubezpieczeniowe.
Co więcej ESG może przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści, z których większość przekłada się na wynik finansowy. Aż 90% badań przeanalizowanych przez Deloitte potwierdza zależność pomiędzy długoterminowymi korzyściami płynącymi z ESG a dobrą kondycją finansową firm. Firmy, inwestujące w działania ESG i raportujące wyniki, mogą zyskać całkiem sporo, w tym:

#1. Wzrost lojalności klientów i pozyskanie nowych.

8/10 klientów deklaruje zmianę swoich przyzwyczajeń zakupowych ze względu na kwestie środowiskowe. Jeśli zdobycie i utrzymanie klientów jest obecnie największym wyzwaniem dla większości firm, muszą one zrobić wszystko, aby działać w sposób zrównoważony i transparentny. Przewagę konkurencyjną utrzymają tylko te, które prowadzą przejrzystą politykę w zakresie ochrony środowiska nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie konkretnych działań. Według JP Morgan to właśnie oczekiwania klientów w największym stopniu wpływają na inwestycje w obszar ESG w firmach.

#2. Wzrost wartości rynkowej.

Naciski klientów nie są jedynym kryterium branym pod uwagę przy planowaniu strategii ESG – są nim także zwroty z inwestycji. Liczby mówią same za siebie: w roku 2021 w fundusze ESG zainwestowano na całym świecie rekordową kwotę 649 miliardów dolarów (w porównaniu do 542 miliardów dolarów w 2020 i 285 miliardów dolarów w 2019 roku). Eksperci McKinsey dowodzą, że inwestycje w ESG wzmacniają wartość firmy na pięciu poziomach:

 • Przyciągając nowych klientów B2B i B2C dzięki zrównoważonym produktom, lepszym dostępie do zasobów, budowaniu wokół siebie silnej społeczności i możliwości uzyskania większego wsparcia rządowego.
 • Redukując koszty poprzez niższe zużycie energii i wody.
 • Zwiększając możliwości i szansę uzyskania dotacji.
 • Zwiększając wiarygodność jako pracodawców.
 • Podnosząc zwrot z inwestycji, dzięki lokowaniu kapitału w bardziej zrównoważone, a więc bardziej opłacalne w długiej perspektywie rozwiązania.

#3. Wzmocnienie zaangażowania pracowników.

Pracownicy są jednym z ważniejszych interesariuszy działań skupionych wokół zagadnień ESG. Wszystkie trzy aspekty ESG mają wpływ na utrzymanie i pozyskanie talentów oraz codzienną efektywność zatrudnionej kadry. W raporcie Marsh McLennan czytamy, że pracownicy chcą pracować i są skłonni angażować się bardziej, jeśli ich organizacje:

 • mają spójną politykę środowiskową, w tym przeciwdziałają ociepleniu klimatu i stosują niskoemisyjne rozwiązania energetyczne,
 • traktują swoich pracowników z szacunkiem i dbają o ich bezpieczeństwo, przestrzegając wysokich standardów pracy,
 • dbają o kwestie związane z ładem korporacyjnym, takim jak różnorodność zespołów (także w strukturach zarządczych) czy jasne kryteria wynagrodzeń.

Dotyczy to zwłaszcza pokolenia Millenialsów i Z-tek, które do 2029 będą stanowić 72% procent światowej siły roboczej. Gallup przestrzega jednak pracodawców przed „śmieciowymi” wskaźnikami ESG, które mogą spowodować spadek zaangażowania, czyli skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Jest to o tyle istotne, że pracownicy są nie tylko interesariuszami, ale także wykonawcami wszelkich inicjatyw ESG, a więc od nich i ich zaangażowania zależy bardzo wiele.

Raportowanie ESG szkolenie

ESG w Twojej firmie – szkolenie na Dolineo

Na naszej liście znajduje się zaledwie część korzyści płynących z wdrożenia działań ESG w organizacji i z rzetelnego ich raportowania. Warto zdać sobie sprawę, że jakość i wiarygodność wskaźników, a wraz z nimi skala raportowania pozafinansowego, będą rosły z każdym rokiem. Sara Bernow z McKinsey twierdzi, że raportowanie zostanie z nami na dobre, bo oparte jest na wartościach, których chcą inwestorzy. W tym przypadku są one zgodne z wartościami klientów i pracowników. Jednak bez względu na nie, już za kilka lat obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył większości firm na rynku i warto z wyprzedzeniem poznać ten temat, czerpiąc wiedzę od ekspertów. Jednym z nich jest dr Jacek Dymowski, który opracował zagadnienia merytoryczne do szkolenia o ESG, zamieszczonego na platformie Dolineo.
Z naszego szkolenia dowiesz się m. in.:

 • Na czym dokładnie polega ESG i jakie przepisy regulują obowiązek raportowania.
 • Jakie są obowiązki przedsiębiorców w obszarze trzech filarów ESG.
 • Co powinien zawierać raport ESG – czyli wytyczne do raportowania.
 • Jakie kluczowe czynniki mają wpływ na funkcjonowanie i postrzeganie firmy w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym.

Wypełnij formularz i przetestuj platformę – podaj swój firmowy adres e-mail a otrzymasz dostęp demonstracyjny do platformy, modułu Baza wiedzy i katalogu ponad 200 gotowych szkoleń e-learningowych.

Wypróbuj bezpłatnie Dolineo przez 14 dni!

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak