Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

anglicyzmy

Wiedza HR

Skrótowce w biznesie – lista tych, które warto znać

W kwestii języka świat biznesu rządzi się swoimi prawami. Tzw. „korpomowa” lub „żargon korporacyjny”, w których nieodłącznymi elementami są anglicyzmy i skrótowce, na stałe wrosły w krajobraz większych i mniejszych firm. Język ciągle jednak ewoluuje, a w dynamicznym środowisku biznesowym dzieje się to wyjątkowo szybko. Oto słownik najczęstszych anglojęzycznych skrótów, które warto znać.

Skróty i anglicyzmy stosowane w komunikacji nieformalnej

ASAP – chociaż gości w biznesie już od co najmniej kilku lat i stanowi już „klasykę korporacyjnego gatunku”, to nie może go zabraknąć w naszym zestawieniu. ASAP, czyli „as soon as possible” oznacza dosłownie „tak szybko, jak to możliwe”.

FYI – kolejny „klasyk”, za którym kryje się angielskie „for your information”. Chociaż jest czasem niezręcznie tłumaczone jako „do Twojej informacji”, oznacza raczej „dla Twojej wiadomości”. Zazwyczaj nadawca informuje nas o czymś, ale nie oczekuje żadnej aktywności z naszej strony.

TBC – tym razem akronim, który wymaga działania, bo oznacza „to be checked”, czyli „do sprawdzenia”.

TBD – uwaga, może mieć podwójne znaczenie, które zależy od kontekstu lub organizacji: „to be done” lub „to be decided”. Pierwsze oznacza coś, co należy zrobić, a drugie decyzję do podjęcia.

TBA „to be announced” jest stosowane w sytuacji, kiedy jakaś wiadomość lub informacja zostać dopiero zakomunikowana. Może dotyczyć komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

OOTO„out of the office”, czyli informacja, że ktoś przebywa poza biurem, zazwyczaj z ograniczonym dostępem do poczty elektrnicznej.

CC – „załączanie kogoś na CC” oznacza dołączenie go do korespondencji mailowej. CC to skrót od „copy to”.

Re„reffering to”, czyli dosł. „odnośnie do”.

PFA – skrótowiec stworzony ze słów „please find attached”, czyli prośba o sprawdzenie/zajrzenie do załącznika do wysłanego maila.

LMK „let me know”, czyli po prostu „daj mi znać”.

IMHO “in my humble opinion”, czyli “moim skromnym zdaniem” lub „in my honest opinion” – „szczerze mówiąc” są stosowane zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nie chcemy wydawać jednoznacznej opinii, a raczej zaznaczamy swoją obecność w dyskusji.

TBH – jest bardziej dosadne niż IMHO, choć może oznaczać prawie to samo, czyli „szczerze mówiąc”.

AFAIK “as far as I know” tłumaczy się jako “o ile wiem”.

RFQ – ang.  request for quotation, czyli zapytanie ofertowe.

RFP – ang. request for proposal stosuje się, kiedy prosimy o przesłanie jakieś propozycji wyceny lub oferty.

RFI – kolejny skrótowiec wymagający działania. „Request for information” tłumaczy się jako prośbę o przesłanie informacji na jakiś temat (np. produktu lub statusu projektu).

anglicyzmy-i-skrótowce

Inne powszechne skróty biznesowe, które warto znać

KPI – to ważny skrót biznesowy, oznaczający „key performance indicators”, czyli kluczowe wskaźniki efektywności lub wydajności. Zazwyczaj chodzi tu o określone mierniki, które wskażą czy cele organizacji, działu lub prowadzonego projektu zostały osiągnięte.

ROI – jeden z najważniejszych KPI, czyli ang. return on investment. ROI to nic innego, jak wskaźnik oznaczający zwrot z inwestycji.  

L&D – oznacza zarówno wewnętrzny dział w strukturze organizacyjnej Learning & Development, jak i wszelkie działania związane z podejmowaniem inicjatyw szkoleniowo-rozwojowych.

CX „Customer Experience”, czyli po polsku „doświadczenia klienta”, to wszelkie działania firmy związane z dbaniem o klienta.

EX – w komunikacji korporacyjnej „Employee Experience” oznacza “doświadczenia pracowników”, czyli wszystko, czego pracownik doświadcza w pracy dla konkretnej firmy.

FTE Full-time employee to pracownik pełnoetatowy, a PTE to Part-time employee, czyli pracownik zatrudniony na część etatu.

CEO – stanowisko Chief Executive Officer zazwyczaj dyrektor generalny lub prezes.

CFO Chief Financial Officer oznacza odpowiednik CEO w dziale finansowym.

COO – szef działu operacyjnego, czyli Chief Operating Officer lub Chief Organization Officer.

Czy używanie anglicyzmów jest błędem?

Stosowanie skrótów w języku polskim nie jest błędem. Eksperci z Rady Języka Polskiego zwracają jedynie uwagę, aby zwracać uwagę na ich nadmiar i poprawność zapisu. Akronimy zaczerpnięte z języka angielskiego mogą budzić mieszane uczucia, ale ich stosowanie w biznesie jest czymś nieuniknionym. Zapożyczenia z obcych języków zawsze miały wpływ na język polski, choć obecnie skala jest nieporównywalna. W środowisku biznesowym nie da się uniknąć korzystania z nich – ze względu na powszechność i konieczność szybkiej komunikacji. Jest to istotne w dużych i małych firmach, bez względu na to, czy firma jest polska czy posiada kapitał zagraniczny.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak