Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

sztuczna inteligencja w hr

AIWiedza HR

Sztuczna inteligencja w branży HR: przyszłość zarządzania wiedzą i talentami

Żyjemy w epoce sztucznej inteligencji, która mniej lub bardziej otwarcie wkrada się w prawie każdy aspekt współczesnej rzeczywistości. Jest obecna m.in. w medycynie, usługach i przemyśle rozrywkowym. AI coraz śmielej wkracza także w obszar zarządzania zasobami ludzkimi. Jakie procesy mogą usprawnić zaawansowane rozwiązania HR Tech i czy eksperci HR mają się czego obawiać? O AI w HR słów kilka.

Czym jest sztuczna inteligencja według… sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina technologii, którą definiujemy jako zdolność komputerów do wykonywania zadań wymagających zazwyczaj ludzkiej inteligencji, takich jak uczenie się, rozwiązywanie problemów i przewidywanie. AI wykorzystuje algorytmy, matematyczne modele i potężne zasoby obliczeniowe, co pozwala na bardziej zaawansowane analizowanie danych i podejmowanie trafnych decyzji.

Ta definicja została zaczerpnięta u źródła – w całości wygenerowało ją jedno z narzędzi AI. Sztuczna inteligencja potrafi już udzielać rad, rozwiązywać problemy techniczne, odpowiadać na pytania klientów, a nawet opowiadać dowcipy. W tym ten o HR: „Dlaczego specjaliści HR są świetnymi podróżnikami? Bo potrafią znaleźć najlepszą trasę między twoim życiem zawodowym a osobistym!”.

Sztuczna inteligencja w biznesie – potencjał, który widzą najwięksi

Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej wszechstronna i powszechna. Jedno z badań wykonanych wśród firm z listy Fortune 500 wskazało, że aż w 99% z nich wykorzystuje się jakąś formę AI. W badaniu McKinsey Global Survey 40% respondentów stwierdziło, że ich firmy zwiększą inwestycje w sztuczną inteligencję, widząc w niej ogromny potencjał, a innowacyjne organizacje odnotowują większe zyski niż konkurenci. Od co najmniej kilku lat obserwujemy także, że AI jest wprowadzana do działów HR, gdzie również doskonale spełnia swoje zadanie. Aplikacje HR stają się dzięki niej bardziej wszechstronne, dzięki czemu zarządzanie zasobami ludzkimi może być bardziej efektywne niż kiedykolwiek.

AI-w-HR

Przykłady wykorzystania AI w HR

Branża HR boryka się z wieloma wyzwaniami, m. in. związanymi z globalizacją rynku pracy, różnorodnością pracowników czy zmianami technologicznymi, na które należy przygotować pracowników. Aby poradzić sobie z wielością tak niejednorodnych wyzwań, liderzy HR od dawna korzystają z rozwiązań systemowych. Mają one upraszczać i ułatwiać pracę administracyjną – takie systemy Josh Bersin nazywa transakcyjnymi, bo mają za zadanie szybko, bezpiecznie i kompleksowo zbierać dane potrzebne HR do zarządzania procesami wewnętrznymi.

Systemy oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają działom HR wejście na wyższy poziom efektywności. Wbudowane w nie algorytmy pozwalają:

 • interpretować pozyskane dane różnego typu (pliki tekstowe, liczbowe, audio, wideo, obrazy),
 • identyfikować wzorce i relacje pomiędzy nimi,
 • dokonywać prognoz,
 • generować wnioski.

Dzięki temu branża HR zyskała ogromnego sprzymierzeńca w postaci systemów HR wspieranych przez AI, które można wykorzystywać w coraz większym zakresie.

Zarządzanie talentami z pomocą AI, czyli jak AI w HR może wesprzeć poszczególne działania

Jeden z najbardziej złożonych i jednocześnie kluczowych dla biznesu procesów to zarządzanie talentami. Dzięki systemom opartym o Talent Intelligence, HR wykorzystuje AI do:

1. Zarządzania talentami:

 • identyfikowanie poziomu kompetencji, wiedzy i umiejętności pracowników,
 • tworzenie matryc kompetencji zgodnych z potrzebami biznesu i porównanie jej ze stanem obecnym (identyfikacja luk kompetencyjnych),
 • identyfikowanie trendów i prognoz w zakresie zatrudniania dla konkretnej firmy i branży,
 • zarządzanie talentami w zakresie awansów pionowych i poziomych,
 • analiza wynagrodzeń i opracowania wytycznych np. do podniesienia wskaźnika retencji czy budowania sprawiedliwej i motywującej polityki płacowej.

2. Opracowania i wdrożenia strategii rekrutacyjnej lepiej dopasowanej do potrzeb biznesu i oczekiwań potencjalnych kandydatów:

 • tworzenie opisów stanowisk i ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • przeprowadzanie spersonalizowanych projektów rekrutacyjnych – AI pomaga:
 • ocenić kandydatów na podstawie danych z CV lub analizy zachowań na podstawie ich wzorców reakcji, co pozwala ustalić zgodność kandydatów ze stanowiskiem, a nawet z rolą i kulturą firmy,
 • tworzyć profile kandydatów,
 • tworzyć kwestionariusze rekrutacyjne.

3. Onboardingu:

 • dopasowanie modelu onboardingu do różnych wzorców zachowań nowo zatrudnionych pracowników,
 • optymalizacja procesu poprzez analizę tzw. podróży pracownika (Employee Journey): usuwając zbędne kroki, skracając proces lub wydłużając go o potrzebne, ale pominięte elementy,
 • wyszukiwarki HR zbudowane na AI pozwalają szybciej i bardziej precyzyjnie wyszukać informacje potrzebne nowym pracownikom.

4. Procesów rozwojowo-szkoleniowych:

 • przygotowanie treści szkoleń na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych dokumentów, w zróżnicowanej formie (animacje, prezentacje, quizy etc.),
 • sprawdzanie wiedzy pracowników na podstawie treści szkoleń (automatyczne generowanie pytań do testów poszkoleniowych),
 • dopasowanie treści i formy szkoleń do preferencji i potrzeb uczestników (np. zespołów z różnych lokalizacji),
 • wykorzystywanie chatbotów do nauki, np. jako partnerów uczenia się, odpowiadania na pytania etc.,
 • tworzenie spersonalizowanych ścieżek rozwojowych np. sztuczna inteligencja wbudowana w systemy HR może podpowiedzieć pracownikowi jakie musi ukończyć kursy i szkolenia oraz jaką wiedzę pozyskać, aby ubiegać się o awans wewnętrzny.

5. Poprawy efektywności i zaangażowania:

 • analiza zaangażowania i samopoczucia pracowników oraz wewnętrznych nastrojów, poprzez analizę wyników z ankiet i innych wskaźników.

Sztuczna inteligencja w branży HR – druga strona medalu

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i coraz większym jej udziałem we wspieraniu działów HR, będą pojawiać się pytania i wątpliwości w zakresie stosowania AI na szeroką skalę. Jak każda nowość technologiczna – AI ma również swoich przeciwników. O czym zatem warto pamiętać?

sztuczna inteligencja

Równowaga pomiędzy kontaktem z człowiekiem i maszyną

Chociaż AI może przyspieszyć i usprawnić wiele procesów, to nadal istnieje potrzeba empatycznego podejścia i interakcji międzyludzkich. Ciepłe przyjęcie pracownika, zrozumienie jego potrzeb czy wsparcie w trudnych sytuacjach nadal pozostają ważnym elementem pracy HR-owca.

Szkolenie pracowników HR

Skuteczne wdrażanie sztucznej inteligencji w działania HR wymaga przeszkolenia specjalistów HR w zakresie efektywnego korzystania z nowych narzędzi i zrozumienia, jak AI wpływa na ich codzienną pracę.

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja w branży HR zadomowiła się na dobre. Aby jednak w pełni wykorzystać jej możliwości, a przy tym nie wpaść w pułapki płynących z jej strony zagrożeń eksperci radzą, aby:

 1. Zawsze stawiać ludzi przed maszynami – to ci pierwsi budują przewagę konkurencyjną, wykorzystując do tego właściwe narzędzia, a nie odwrotnie.
 2. Zacząć swoją przygodę z AI na prostych zadaniach, np. dzięki automatycznemu generowaniu testów wiedzy.
 3. Opierać wszystkie decyzje o wykorzystaniu sztucznej inteligencji na wartościach ważnych dla ludzi i cenionych w organizacji.

Sztuczna inteligencja w Dolineo

Chcąc podążać za trendami, potrzebami naszych klientów i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem – cały czas rozwijamy Dolineo. Projektujemy nowe moduły czy wdrażamy usprawnienia do tych, które są już w naszej ofercie.

Temat AI w HR również nie jest nam obcy – w naszym systemie już teraz wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji i cały czas pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami.

Dzięki AI, w Dolineo można automatycznie wygenerować testy, na podstawie materiału merytorycznego, w mniej niż 60 sekund. Weryfikacja wiedzy pracowników nigdy nie była szybsza! Działy HR czy osoby odpowiedzialne za przekazanie wiedzy z danego obszaru mogą dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzić mnóstwo czasu i skutecznie oraz w znacznie szerszym zakresie weryfikować wiedzę swoich pracowników. 

Wypełnij formularz i testuj Dolineo przez 14 dni

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak