Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Prezentujemy nowe szkolenie na Dolineo!

Nowości na Dolineo

Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Prezentujemy nowe szkolenie na Dolineo!

W interesie każdego pracodawcy leży ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Ujawnienie informacji poufnych dotyczących funkcjonowania firmy może grozić utratą potencjalnych zysków albo przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z ważnych działań profilaktycznych są szkolenia, które budują świadomość pracowników.

Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Według niej informacja będzie stanowić tajemnicę handlową, jeśli pracodawca podejmie działania zmierzające do zachowania jej poufności – to jeden z trzech warunków.

Nie istnieje katalog wymaganych działań – przedsiębiorca może stosować wiele różnych środków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Ostatecznie kluczowe będzie wdrożenie ich w życie – tutaj „piłeczka” przechodzi na stronę wszystkich pracowników firmy. To ważne, aby w codziennej pracy przestrzegali ustalonych zasad poufności – każdy powinien czuć się odpowiedzialny za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Pracownicy muszą jednak najpierw wiedzieć, jakie informacje stanowią tajemnicę handlową ich firmy.

Czy wiesz, że…?

Pozornie bezużyteczne informacje, na przykład zakończone niepowodzeniem próby wykorzystania nowej substancji lub technologii, również mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Dostęp do takich danych redukuje koszty prowadzenia samodzielnych poszukiwań – dlatego przedsiębiorcom zależy, aby nie trafiły one w ręce konkurencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Nowe szkolenie e-learningowe na Dolineo!
Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Nowe szkolenie e-learningowe na Dolineo!

Szkolenie w służbie tajemnicy firmowej

Tematyka szkolenia nie należy do łatwych, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić je na cztery osobne moduły (każdy moduł to osobne szkolenie):

 • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Obowiązki pracownika w zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jak skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – test wiedzy

W ten sposób wiedzę serwujemy użytkownikowi partiami – podzieloną na tematyczne „paczki”. Pozwala to skupić się na jednym obszarze, a następnie przypominać sobie, łączyć i utrwalać wiadomości podczas przechodzenia do kolejnych modułów.

Podczas gdy moduł pierwszy zapoznaje użytkownika z podstawowymi terminami, w module drugim i trzecim kładziemy nacisk na obowiązki pracowników oraz konsekwencje naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Moduł czwarty daje z kolei możliwość spojrzenia na kwestię tajemnicy przedsiębiorstwa z perspektywy pracodawcy. Tym samym pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć, dlaczego i jakie środki ochrony przedsiębiorca może wdrożyć w swojej firmie.

Tworząc szkolenie, zależało nam na tym, aby pracownicy rozumieli, jakie przepisy prawa leżą u podstaw obowiązujących zasad. Dlatego omawiając kolejne zagadnienia, odwołujemy się do źródeł i cytujemy fragmenty aktów prawnych. Jednocześnie zawsze są one opatrzone komentarzem i wyjaśnione – tak, aby na pewno były zrozumiałe.

W szkoleniu przytaczamy również przykłady z orzecznictwa. Dzięki temu użytkownik może przekonać się, jak w praktyce rozpatrywane są sprawy sądowe i realizowane przepisy prawa, do których odwołujemy się w szkoleniu.

Cykl szkolenia kończy się testem wiedzy, składającym się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Dla użytkownika jest to doskonała okazja do sprawdzenia, jak dobrze zrozumiał zagadnienia, z których się szkolił. Z kolei liczba uzyskanych punktów to wskaźnik, świadczący o efekcie uczenia i poziomie przyswojenia wiedzy przez użytkownika.

Dzięki szkoleniu użytkownik dowie się:

 • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i dlaczego należy ją chronić.
 • Jakie obowiązki związane z zachowywaniem tajemnicy przedsiębiorstwa spoczywają na pracowniku.
 • Z jakimi konsekwencjami może wiązać się naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści czekają na pracownika po przejściu szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa”?

 • Zrozumienie zasad panujących w miejscu pracy – dzięki wyjaśnieniu podstaw prawnych oraz przedstawieniu perspektywy pracodawcy.
 • Lepsze poznanie swoich obowiązków związanych z ochroną poufnych informacji służbowych – co z pewnością przełoży się na większą konsekwencję w ich wypełnianiu.
 • Świadomość tego, co może być uznane za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i związanych z tym konsekwencji – co uwrażliwi na podejmowanie właściwych działań.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa”?

 • Nowi pracownicy, którzy powinni poznać podstawowe zagadnienia związane z postępowaniem z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Menedżerowie, którzy chcą mieć pewność, że ich zespół dba o ochronę informacji poufnych.
 • Wszyscy pracownicy, ponieważ od każdego zatrudnionego zależy to, czy interes firmy będzie właściwie chroniony.
Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Nowe szkolenie na platformie e-learningowej Dolineo!
Tajemnica przedsiębiorstwa – co pracownik powinien o niej wiedzieć? Nowe szkolenie na platformie e-learningowej Dolineo!

Co zrobić, aby przetestować szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa”?

Zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie Dolineo. Podając swój adres e-mail w domenie firmowej, otrzymasz dostęp demonstracyjny do tego, jak i do ponad 200 e-learningowych szkoleń gotowych.

Jak możesz udostępnić szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” pracownikom?

Poznaj ofertę Dolineo

Oferujemy trzy warianty udostępnienia szkolenia, dopasowane do Twoich potrzeb:

Platforma e-learningowa Dolineo

z dostępem do tego jak i ponad 200 gotowych szkoleń e-learningowych oraz strefy własnej.

Czasowe udostępnienie szkolenia

na określony czas i dla określonej liczby pracowników – jeśli Twoja firma nie posiada własnej platformy e-learningowej.

Szkolenia w formie SCORM

gotowe do umieszczenia na własnej platformie e-learningowej.

Wypróbuj bezpłatnie Dolineo przez 14 dni, bez zobowiązań!

Udostępnij ten wpis
Justyna Stępniak

Justyna Stępniak