Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

upskilling dolineo

Wiedza HRZarządzanie

Upskilling  –  czym jest i jak go wdrożyć?

Upskilling to gorące hasło ostatnich lat. W zwinnych organizacjach, w których produktywność idzie w parze z innowacyjnością i konkurencyjnością, jest on odmieniany przez wszystkie przypadki. W tym artykule zastanawiamy się, czy upskilling słusznie zyskał miano jednego z najważniejszych tematów z obszaru L&D i HR, czy warto w niego inwestować i jak robić to właściwie, aby przyniósł korzyści pracownikom i organizacji.

Upskilling – o co tyle hałasu?

Z raportu firmy doradczej Korn Ferry wynika, że do 2030 roku 85 milionów stanowisk pracy nie zostanie obsadzona z powodu braku wykwalifikowanych pracowników. W innym raporcie, przygotowanym na zlecenie World Economic Forum czytamy, że do 2027 roku ponad połowa pracowników będzie wymagała przeszkolenia. Eksperci są zgodni, że wobec tak ogromnej luki talentów w skali globalnej, pracodawcy nie poradzą sobie bez zdecydowanych i systemowych działań. Jednym z nim, jeśli nie najważniejszym, jest właśnie upskilling.

Czym jest upskilling?

Upskilling to sposób podnoszenia kwalifikacji, który ma na celu nauczenie pracownika nowych umiejętności, zgodnych z aktualnymi i przyszłymi potrzebami firmy. Termin ten często idzie w parze z reskillingiem, czyli procesami przekwalifikowania pracowników, aby mogli podjąć pracę na innym stanowisku. Oba procesy realizowane są przez organizacje z pomocą działów Learning & Development i HR, ale zawsze przy wsparciu liderów i menadżerów liniowych.

upskilling

Dlaczego odpowiedzialność za upskilling spoczywa na pracodawcach?

Respondenci Deloitte Global Human Capital Trends słusznie uznali, że to w głównej mierze organizacje są odpowiedzialne za rozwój zespołów. Dopiero w drugiej kolejności wskazali na samych pracowników i instytucje  edukacyjne. Te ostatnie nie są bowiem w stanie nadążyć za dynamicznie zmieniającym się zapotrzebowaniem na kluczowe kompetencje na rynkach pracy, innowacjami technologicznymi czy ciągle ewoluującym środowiskiem biznesowym. Ich rolą powinno być uczenie przedsiębiorczości i szerokiego światopoglądu, a także motywowanie do stałego rozwoju. Pracownicy, z kolei, nie zawsze mają środki i możliwości, aby szkolić się w sposób systematyczny i zgodny z potrzebami firm.

Inwestować czy nie?

Czy organizacje powinny inwestować w upskilling? Obserwacja wydarzeń z ostatnich lat oraz  prognoz na bliższą i dalszą przyszłość wskazują, że jest to konieczne. Co więcej, powinny to robić w sposób długofalowy, systematyczny i strategiczny. Z pomocą specjalistów HR, L&D, a także analityków, przy wsparciu narzędzi technologicznych, muszą przewidywać zakres kompetencji i talentów, niezbędnych do utrzymania konkurencyjności i wdrożyć odpowiednie procesy upskillingowe. Szkolenia i programy rozwojowe są tu kluczowym, ale nie jedynym ich elementem.

Jak wdrożyć skuteczny program upskillingowy

Punktem wyjścia do wdrożenia skutecznych programów szkoleniowych będzie zawsze cel. Nie może nim być samo podnoszenie kwalifikacji, ale nauka (w różnej formie), dzięki której pracownicy zyskają kompetencje potrzebne w organizacji w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego upskilling wymaga rozszerzenia tzw. strategii workforce planning o planowanie kompetencji, a nie tylko wakatów. Coraz częściej funkcjonujemy bowiem w tzw. geek economy, w której liczenie wakatów nie ma większego sensu. Firmy coraz częściej zatrudniają specjalistów w danej dziedzinie na kontrakty B2B czy inne formy współpracy, długoterminowo lub na czas trwania projektów. A to, z kolei, wiąże się z ewolucją myślenia o rozwoju biznesu. Dlatego wdrażanie i realizowanie upskillingu powinno odbywać się na kilku poziomach.

Analiza danych

Organizacje, które dostrzegają potencjał analizowania danych, mają 23 razy większe szanse na pozyskanie klientów, 6 razy większe prawdopodobieństwo ich zatrzymania i 19 razy większe prawdopodobieństwo, że w rezultacie osiągną większe zyski. Przy wdrożeniu, a także realizowaniu programów upskillingowych, dane pozyskane z rynku, działów HR czy L&D pozwolą na właściwe zaplanowanie procesu, zgodnego z potrzebami firmy i pracowników. Analizując dane należy zwrócić szczególną uwagę na aktualny poziom i zakres talentów i kompetencji w firmie. Kluczowe jest także zbieranie informacji zwrotnych na temat wdrożonych działań upskillingowych i ich efektów.

program upskillingowy

Rozwój wpisany w DNA firmy

Eksperci uważają, że firmy, które chcą zatrzymać swoich pracowników, muszą założyć, że podnoszenie kwalifikacji to długoterminowa inwestycja. Co więcej, jeśli pracownikom oferuje się różne formy podnoszenia kwalifikacji i zachęca ich do korzystania z możliwości upskillingu w celu rozwoju osobistego lub zawodowego, wskaźniki personalne, takie jak zaangażowanie i utrzymanie pracowników, również rosną. Wymaga to jednak wdrożenia co najmniej kilku form uczenia się. Warto postawić przede wszystkim na:

 • Zwinne narzędzia e-learningowe, które umożliwiają spersonalizowane i systematyczne zdobywanie wiedzy, dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji uczenia się (podcasty, webinary, szkolenia e-learningowe).
 • Coaching, mentoring i mentoring odwrócony.
 • Bazy wiedzy dostępne z poziomu platform e-learningowych z każdego urządzenia.
 • Społeczne uczenie się, które uwzględnia nie tylko otwartą dyskusję, ale także np. pracę projektową w zróżnicowanych grupach (w zakresie doświadczenia czy wieku).

Ponadto o skutecznym upskillingu możemy mówić tylko wtedy, gdy pracownicy przejmują odpowiedzialność za swój rozwój, odczuwają potrzebę uczenia się i sami podejmują taką inicjatywę. Bez empatycznych, otwartych i świadomych przywódców jest to niemożliwe. 

Programy zatrzymania talentów

Inwestycja w upskilling powinna odbywać się przy jednoczesnej inwestycji w dobrostan pracowników. To proces, który wymaga przemyślenia wielu aspektów w zakresie zarządzania, w tym odpowiedzi na pytania, czy organizacja:

 • Dba o zdrowie psychiczne pracowników?
 • Posiada programy zapobiegające wypaleniu zawodowemu?
 • Dba o cyfrowe doświadczenia pracowników, zapewniając im dostęp do nowoczesnych technologii?
 • Wdraża ścieżki rozwoju zawodowego, umożliwiając pracownikom dostęp do awansów pionowych i poziomych, a nawet wycofanie się z części obowiązków?
 • Jest otwarta na feedback i pomysły pracowników?

Upskilling jako wysiłek całej organizacji

Upskilling nie jest procesem, który rozgrywa się pomiędzy HR, działem rozwoju a pracownikami. Ważne, aby mieć świadomość silosów organizacyjnych i podejmować działania w celu ich usuwania. Upskilling wymaga wysiłku całej organizacji i współpracy różnych działów, aby zagwarantować skuteczność, integrację i wsparcie na różnych poziomach:

 • Zarząd i liderzy, którzy pomagają określać cele i priorytety, akceptują budżet i wspierają zaangażowanie pracowników.
 • Działy HR i L&D – analizują potrzeby szkoleniowe i priorytety, współtworzą plany rozwoju indywidualnego dla pracowników, odpowiadają za procesy oceny wydajności związane z rozwojem kompetencji, a także organizują szkolenia, opracowują programy szkoleniowe i dostarczają materiały edukacyjne. Monitorują też postępy uczestników i dostosowanie programów szkoleniowych do potrzeb organizacji i pracowników.
 • Dział Komunikacji tworzy strategię komunikacji programu upskillingowego, promuje kulturę uczenia się i wspiera zaangażowanie pracowników w rozwój.
 • Dział badań i rozwoju pomaga śledzić nowe trendy na rynkach pracy i w określonych branżach, a także w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii.

Wszystko wskazuje na to, że upskilling będzie zyskiwał na znaczeniu, a podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie staną się nie tylko trendem, ale koniecznością większości organizacji. Wyzwania, przed jakimi stoją pracodawcy, w tym zmiany demograficzne czy szybki rozwój technologii, wyznaczą w tych obszarach nową dynamikę. Ci, którzy nie zdążą z wdrożeniem skutecznych programów upskillingowych, pozostaną w tyle także w innych obszarach rozwoju biznesu.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak