Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

zwinne metody pracy

Nowości na DolineoZarządzanie

Zwinne metody pracy. Nowa ścieżka szkoleniowa już na Dolineo!

We współczesnym świecie, gdzie zmiany są jedyną stałą, zwinne sposoby pracy (ang. Agile) zrewolucjonizowały podejście do zarządzania projektami. Odchodząc od modelu klasycznego, który opierał się na sztywnych planach i etapach, filozofia Agile stawia na elastyczność, adaptację do zmieniających się warunków i ciągłą współpracę z klientem.

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić:

ludzi i interakcje od procesów i narzędzi,

działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji,

współpracę z klientem od negocjacji umów,

reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Fragment Manifestu Agile

Model klasyczny

Tradycyjny model zarządzania projektami, czyli model kaskadowy (ang. waterfall model), charakteryzował się liniowym, sekwencyjnym podejściem. Projekty były dokładnie planowane, a każda faza musiała być zakończona, zanim rozpoczęła się kolejna. Choć ten model może być efektywny w stabilnych, przewidywalnych środowiskach, często okazuje się nieelastyczny w obliczu szybkich i nieprzewidywalnych zmian.

Co na to podejście zwinne?

Zwinne sposoby pracy, ze Scrumem i Kanbanem na czele, opierają się na innych zasadach. Pierwszą z nich jest cykliczność – projekty są realizowane w tzw. iteracjach, które pozwalają na szybką adaptację działań do aktualnych potrzeb. Drugą jest współpraca – bliska, ciągła komunikacja w zespole i z klientem jest kluczowa. Trzecią zasadą jest elastyczność – zwinne ramy postępowania pozwalają na wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu, a nie tylko na jego początku.

metodyki zwinne

Zwinne zarządzanie w trzech modułach szkoleniowych

W najnowszej ścieżce szkoleniowej przybliżamy najpopularniejsze metody pracy zwinnej: Scrum i Kanban. Na koniec zapraszamy też użytkowników do rozwiązania kilku ćwiczeń, które sprawdzą ich wiedzę z zakresu szkolenia. Merytoryczny aspekt szkoleń został opracowany z udziałem ekspertki w pracy zwinnymi metodami — Alicją Frąckiewicz, która ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Ze względu na obszerność tematu zaproponowaliśmy podział na 3 moduły:

  • 1. Scrum
  • 2. Kanban
  • 3. Zwinne metody pracy – Podsumowanie i test

Co użytkownik zyska dzięki szkoleniu?

  • Zrozumienie najważniejszych założeń zwinnych sposobów pracy: Scrum i Kanban.
  • Usystematyzowanie pojęć używanych podczas pracy w projektach prowadzonych zwinnie.
  • Świadomość, jakie korzyści niesie ze sobą praca w ramach filozofii Agile.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Dla członków zespołów projektowych, którzy stosują lub będą stosować zwinne metody pracy w praktyce.
  • Dla managerów, którzy mogą wykorzystać zwinne ramy postępowania do poprawy efektywności pracy i komunikacji w zespole.
  • Dla pracodawców, którzy chcą zrozumieć korzyści płynące z wdrażania filozofii Agile w ich organizacjach.
Udostępnij ten wpis
Justyna Stępniak

Justyna Stępniak