Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Mobbing w pracy zdalnej, mobbing online

Wiedza HR

Agresja na wideokonferencji – czyli mobbing online

Czy możemy mówić o mobbingu w pracy zdalnej? Niestety tak. To zjawisko, mobbing online, rozgrywa się na płaszczyźnie relacji międzyludzkich jako takich – niekoniecznie przeżywanych w bezpośrednim kontakcie. Dopóki będziemy się komunikować, odległość nie stanowi dla mobbingu żadnej przeszkody.

Ostatni rok był testowaniem pracy zdalnej w wielu firmach. Zdecydowała o tym szerząca się pandemia koronawirusa, ale przystosować musieli się wszyscy. Jedni pracownicy witali nowe warunki pracy z ciekawością, inni z niezadowoleniem. Byli jednak też tacy, którym towarzyszyła nadzieja – na to, że skończą się plotki, wrogie spojrzenia, ciągła publiczna krytyka szefa wyrażana krzykiem. Niestety, mobbing przeszedł „na zdalną” razem z nami.

Mobbing nie wymaga bezpośredniego kontaktu

Według Kodeksu pracy „mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (Kodeks pracy, art. 943 § 2). Takich zachowań nie eliminuje niestety praca zdalna.

Kiedy mobbing online staje się rzeczywistością

Przypadek Anny
Anna doświadczała mobbingu ze strony szefowej jeszcze podczas pracy w biurze. Po przejściu na pracę online kłopoty się nie skończyły. Anna nie była zapraszana na telekonferencje, w których – zgodnie ze swoimi obowiązkami – powinna brać udział. Szefowa nie odbierała od niej telefonów ani nie odpisywała na maile. Anna dowiedziała się od koleżanki, że przełożona zabroniła zespołowi się z nią kontaktować.

Przypadek Michała
Michał rozpoczął pracę w firmie w czasie lockdownu – współpracowników zna tylko przez kamerę. Ze względu na złą organizację pracy w firmie od początku pracował kilkanaście godzin dziennie. Mimo wykonywania pracy sumiennie i starannie wielu rzeczy nie potrafił zrealizować tak, jak tego oczekiwano – nikt nie przedstawił mu wewnętrznego „know-how”. Dodatkowo jego przełożony wymagał od niego więcej, niż wynikało to z jego obowiązków. Efekty jego pracy stawały się obiektem drwin na zespołowych telekonferencjach, współpracownicy głośno podważali jego kompetencje. Długo nie uświadamiał sobie, że doświadcza mobbingu.

Zapisz się do Newslatte Dolineo
i odbierz podwójny BONUS

Otrzymasz bezpłatnie dwa przewodniki oraz co dwa tygodnie esencję dotyczącą świata HR w Polsce i na świecie, wykorzystania narzędzi L&D w firmach, onboardingu, feedbacku i oceny pracowniczej.

newsletter
nesletter logo

SMART jest administratorem Twoich danych. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności 
Regulaminie. Przejście dalej jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją warunków Regulaminu.

Mobbing zdalny – czym się przejawia?

Te historie to tylko przykłady, ale mogły zdarzyć się naprawdę. Jakich zachowań mogą doświadczać pracownicy mobbingowani podczas pracy zdalnej?

 • Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy i życia prywatnego podczas telekonferencji i w indywidualnych rozmowach, reagowanie na uwagi krzykiem.
 • Napastowanie przez telefon, w tym dzwonienie o niestandardowych godzinach.
 • Żarty i prześmiewanie życia prywatnego (w tym np. zorganizowanego w domu biura).
 • Używanie w korespondencji mailowej przezwisk lub innych wyrażeń, mających poniżyć ofiarę.

Trzeba zauważyć, że jedną z cech charakterystycznych dla mobbingu jest izolowanie pracownika od reszty zespołu. W warunkach pracy zdalnej staje się to niestety łatwiejsze. Mobber nie zaprosi na telekonferencję, nie wyśle maila, nie doda do grupy na służbowym czacie – i jest tak, jakby pracownika-ofiary nie było.

Mobbing w pracy zdalnej, mobbing online
Jedną z cech charakterystycznych dla mobbingu jest izolowanie pracownika

Jestem ofiarą mobbingu

Niezależnie od warunków, w jakich zachodzi mobbing, pokrzywdzony pracownik musi reagować zdecydowanie. Pierwszym krokiem jest wyjście ze schematu ofiary, skonfrontowanie się z mobberem i stanowcze wyrażenie braku zgody na poniżające traktowanie. Ważne jest włączanie osób trzecich w rozmowy z prześladowcą i szukanie sojuszników w konflikcie. Koniecznie należy dokumentować zdarzenia mające związek z mobbingiem – w pracy zdalnej dowodami mogą być maile kierowane do pokrzywdzonego oraz nagrania telekonferencji czy rozmów, w których uczestniczył mobbingowany pracownik.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi

To po stronie pracodawcy leży obowiązek zapobiegania mobbingowi (Kodeks pracy, art. 943 § 1). Firmy najczęściej realizują go w postaci sformułowania polityki antymobbingowej, prowadzenia szkoleń dla kadry menedżerskiej czy powołania „męża zaufania”. Solidny onboarding nowo zatrudnionych pracowników też jest sposobem przeciwdziałania mobbingowi.

Procedury antymobbingowe w pracy zdalnej

Tak jak wiele aspektów pracy, przeciwdziałanie mobbingowi musi teraz znaleźć swoje miejsce w świecie wirtualnym. Pracodawca powinien zaktualizować swoje dotychczasowe działania w tym zakresie o nowy wymiar. Polityka antymobbingowa powinna przewidywać zgłaszanie przypadków mobbingu przez anonimowe ankiety online oraz przeprowadzanie zebrań komisji antymobbingowych w formie wideokonferencji. Jeśli w firmie funkcjonuje „mąż zaufania”, powinien on być dostępny pod mailem czy telefonem. Natomiast onboarding nowego pracownika oraz obowiązkowe szkolenia antymobbingowe powinny odbywać się przez e-learning.

E-szkolenia pomogą przeciwdziałać mobbingowi

W dobie pełnej dostępności narzędzi internetowych, takich jak platformy e-learningowe, nietrudno zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników. Jeśli pracodawca posiada już dostęp do takiej platformy, wystarczy zakupić gotowe szkolenie antymobbingowe i udostępnić je pracownikom. To nie wyczerpuje jednak możliwości nowoczesnych platform.

Dostęp do platformy e-learningowej to:

 • Środowisko udostępnienia szkolenia antymobbingowego i innych materiałów
  Na platformie pracodawca może umieścić zakupione szkolenie, a także własne materiały, które będą uzupełnieniem kursu (np. dokument polityki antymobbingowej czy tabelę z kontaktami do osób odpowiedzialnych w firmie za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach).
 • Stałe monitorowanie poziomu wiedzy pracowników z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
  Platformy raportują status i wyniki użytkowników przechodzących szkolenia, dają także możliwość tworzenia testów wiedzy, w których umieszczamy pytania weryfikujące znajomość najważniejszych zagadnień.
 • Przeprowadzanie anonimowych ankiet
  Ta funkcjonalność będzie dobrym narzędziem do oceny atmosfery pracy w firmie przez pracowników, a także zgłaszania przez nich przypadków mobbing.
Mobbing w pracy zdalnej, mobbing online
E-szkolenia pomagają przeciwdziałać mobbingowi

Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze dostępu do platformy szkoleniowej, warto przetestować Dolineo, które oferuje wszystkie wspomniane możliwości. Przez 14 dni bezpłatnego okresu próbnego sprawdzisz, jak ta platforma może pomóc pogłębić wiedzę i świadomość Twoich pracowników na temat niebezpieczeństw i konsekwencji, jakie niesie ze sobą zjawisko mobbingu.

Wypróbuj bezpłatnie Dolineo przez 14 dni, bez zobowiązań!

Udostępnij ten wpis
Justyna Stępniak

Justyna Stępniak