Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

E-learningSystem HR

Platforma LMS – co to jest, w czym pomoże Twojej firmie?

Nowoczesne koncepcje nauczania w przedsiębiorstwach wymagają kompleksowych i elastycznych rozwiązań wykraczających poza zakres tradycyjnych narzędzi. Kluczowym filarem wspierającym rozwój pracowników jest obecnie LMS (Learning Management System).

System zdalnego nauczania to platforma dostarczająca narzędzia do zarządzania rozwojem pracowników. Dzięki technologii LMS możliwe jest przede wszystkim planowanie, wdrażanie oraz ocena procesu uczenia się.

Do czego służy platforma LMS?

Rola LMS może być różna w zależności od potrzeb pracowników oraz obranej strategii firmy. Cechą szczególną Systemu zdalnego nauczania jest elastyczność a także różnorodność przeznaczenia. Taką platformę można wykorzystywać m.in. do:

 • Wspierania rozwoju zespołu – główną misją LMS jest udostępnianie materiałów szkoleniowych, które mogą przybierać różne formy. Na przykład mogą to być gotowe pliki utworzone w narzędziach zewnętrznych (takie jak np. wideo czy PDF), a także te zaptojektowae bezpośrednio na platformie przy pomocy wbudowanych kreatorów. W ramach LMS możliwe jest przypisywanie szkoleń do grup użytkowników, zapewniając w ten sposób nabycie odpowiednich umiejętności zawodowych pracowników. Ponadto, wszystkie udostępniane na platformie treści szkoleniowe mogą być skupiane w formie ścieżek rozwoju, które stanowią indywidualny plan nauczania.
 • Wdrażania nowych pracowników – LMS wspiera także proces onboardingu, którego celem jest szybka adaptacja nowo zatrudnionych osób w firmie. Na platformie mogą być udostępniane m.in. procedury, informacje na temat kwestii administracyjnych i struktury firmy, czy szkolenia, które mogą przybierać różne formy audiowizualne. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne powielanie materiałów szkoleniowych dla każdego nowego pracownika, bowiem są one dostępne z poziomu wyłącznie jednego systemu, a co więcej dostęp do nich możliwy jest w każdym miejscu oraz czasie. Dodatkowo, wszystkie udostępniane na platformie materiały mogą być stale aktualizowane oraz uzupełniane o nowe treści.
 • Motywowania pracowników – platforma LMS daje możliwość aktywizacji pracowników oraz podnoszenia efektywności w biznesie przy wykorzystaniu elementów gry w procesie uczenia. Grywalizacja służy wsparciu motywacji użytkownika w zdobywaniu wiedzy, a także mobilizuje do osiągania wyznaczonych celów. Ponadto, pomaga zaangażować się w życie firmy, zwiększyć wydajność oraz promować ciągłe uczenie się i podnoszenie umiejętności pracowników umożliwiając im zdobywanie punktów.
 • Przeprowadzania testów – LMS posiada wbudowany kreator do tworzenia oraz udostępniania quizów wiedzy. Testy mogą zawierać różne typy pytań oraz być udostępniane dla pojedynczych osób lub wszystkich użytkowników platformy. Dzięki wykorzystaniu modułu testów możliwa jest m.in. szybka weryfikacja wiedzy produktowej, czy znajomości procedur firmy.
 • Przeprowadzania ocen pracowniczych – nowoczesne LMS często rozbudowywane są dodatkowo o moduł przeznaczony do obsługi procesu ocen pracowniczych czy feedbacku360. Platforma LMS pozwala nie tylko na przygotowanie kwestionariuszy w formie online, ale także na ciągły monitoring wyników. Wbudowany w LMS moduł analityczny automatycznie agreguje wszystkie dane w formie przejrzystych raportów, dzięki czemu możesz zautomatyzować proces i zrezygnować z Exceli.
kobieta tworzy szkolenie lms

Dla kogo jest przeznaczony LMS?

LMS’ów używa się obecnie na całym świecie i można wykorzystać go w niemal każdej branży. Są to m.in.:

 • firmy o różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje,
 • organizacje rządowe.

Zarządzanie platformą e-learningową można powierzyć każdej osobie, która posiada wówczas odpowiednie uprawniania w systemie np. administratora lub innej, zdefiniowanej roli. Co więcej, nie wymaga to znajomości żadnego języka programowania. Obsługa jest prosta i intuicyjna zarówno dla administratorów, jak i osób uczących się. Dodatkowo, firmy, które chcą uruchomić LMS w swojej organizacji, mogą liczyć na pełne przeszkolenie z jej obsługi oraz korzystać z udostępnianych  instrukcji manualnych.

Jakie mogą być udostępniane materiały szkoleniowe?

Stosowane obecnie rozwiązania LMS mają na celu już nie tylko udostępnianie gotowych treści szkoleniowych, ale także wspierają proces ich tworzenia. Platformy zapewniają narzędzia do samodzielnego tworzenia różnych form treści szkoleniowych w tym szkoleń e-learningowych, testów czy ankiet.

Do form materiałów szkoleniowych, które możemy udostępnić w LMS zaliczamy:

 • Szkolenia tworzone bezpośrednio na platformie przy pomocy wbudowanego kreatora szkoleń.
 • Testy wiedzy – moduł testów budowanych bezpośrednio na platformie, bez konieczności korzystania z narzędzi zewnętrznych. Testy mogą być tworzone z wykorzystaniem różnych typów pytań.
 • Pliki – materiały udostępniane w gotowej postaci tzn. nie mogą być edytowane bezpośrednio na platformie. Typy plików, które mogą być udostępniane to m.in. pdf, pliki pakietu Office (np. .xlsx, .pptx, .docx,), pliki multimedialne (np. .mp3, .mp4, .jpg, .png). Pliki mogą być odtwarzane/wyświetlane bezpośrednio na platformie lub udostępniane do pobrania.
 • Ankiety – moduł pozwalający m.in. na badanie satysfakcji użytkowników np. z korzystania z funkcjonalności platformy czy opinii po szkoleniu. Ankiety budowane są przy wykorzystaniu dostępnego w systemie kreatora. Ankiety, tak jak w przypadku testów mogą być zbudowane z różnych typów pytań.
 • Certyfikaty – po zrealizowanej ścieżce szkoleniowej możliwe jest skonfigurowanie certyfikatu, który możliwy będzie do wygenerowania przez użytkowników platformy po ukończeniu zleconego im materiału.
 • Szkolenia SCORM – jeśli posiadasz materiały w formie SCORM 1.2, które zaprojektowane zostały w zewnętrznym narzędziu – platforma LMS pozwoli Ci na ich osadzenie.

Monitorowanie postępów w nauce pracowników

Kluczową zaletą LMS jest możliwość śledzenia, a także monitorowania postępów pracowników korzystających z platform. Bez względu na rozmiar firmy – dzięki platformie LMS mamy zautomatyzowany i szybki dostęp do statystyk, które można przetwarzać bezpośrednio na platformie, bądź pobierać do plików. Dodatkowo, oprócz tradycyjnych form raportowania LMS może posiadać wbudowany system powiadomień (tzw. system alertowy) informujący w czasie rzeczywistym np. o zapisaniu użytkownika do danego szkolenia czy ścieżki lub o zbliżającym się terminie realizacji materiału szkoleniowego.

Kobieta, szkolenie, platforma lms

Jakie usługi mogą być świadczone w ramach LMS?

Przy wdrożeniu LMS w swojej firmie możesz mieć zapewniony:

 • Hosting – platforma hostowana jest na serwerach dostawcy.
 • Helpdesk – stałe wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników LMS.

Zalety platformy LMS

LMS daje wiele korzyści i zalet zarówno dla firm, jak i pracowników. Podsumowując szerokie zastosowanie systemy, do najważniejszych jego zalet można przypisać:

 • Minimalizację kosztów nauki i rozwoju nowych oraz obecnych pracowników.
 • Usprawnienie procesu wdrażania (onboardingu) nowych pracowników.
 • Zachowanie zgodności udostępnianych procedur oraz dokumentów firmowych.
 • Możliwość tworzenia indywidualnych planów nauki.
 • Wspieranie pracy managerów oraz działów HR poprzez optymalizację procesu zarządzania pracownikami.
 • Możliwość stałego monitorowania postępu nauczania pracowników.
 • Centralizację materiałów szkoleniowych w jednym systemie.
 • Dostępność materiałów w każdym miejscu oraz czasie.

Udostępnij ten wpis
Dolineo

Dolineo