Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

elearning narzędzia

E-learningPlatforma e-learningowa

Narzędzia e-learningowe dla Twojej firmy – na co zwrócić uwagę

We współczesnym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie zmiany technologiczne i rynkowe zachodzą coraz szybciej, e-learning stanowi ważną część wewnętrznej strategii szkoleniowej. Jest on istotnym elementem tworzenia efektywnych programów rozwojowych i budowania kultury organizacyjnej nastawionej na uczenie się. Jak wybrać właściwe narzędzie e-learningowe i na co zwrócić szczególną uwagę?

Stałe doskonalenie kompetencji pracowników staje się kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji. Co więcej, istnieje spore ryzyko, że firmy, które nie wdrożą skutecznej strategii edukacyjnej, nie nadążą za zawrotnym tempem zmian i potrzebą dostosowania się do potrzeb rynku i klientów. Organizacje, które stoją przed wyborem odpowiedniego narzędzia do e-learningu, nie mogą postawić na prosty i oczywisty wybór. Nawet najbardziej rozbudowane i nowoczesne platformy nie odpowiedzą na potrzeby wszystkich organizacji. Warto więc poświęcić czas na analizę, porównania, konsultacje z interesariuszami, uwzględniając w tym procesie długofalowe cele i potrzeby organizacji.

Rozpatrzenie wszystkich aspektów może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza w kontekście szybko rozwijającej się technologii. W naszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę rozpatrując dostępne opcje, aby dostosować platformę edukacyjną do specyfiki firmy.

E-learning jako gwarancja silnej kultury uczenia się

Nowoczesne technologie odgrywają istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Wykorzystanie szeroko zakrojonej analizy danych, automatyzacji procesów czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji pomagają organizacjom szybciej i skuteczniej dostosować się do rosnących oczekiwań klientów i, co nie mniej ważne, wyjść naprzeciw potrzebom pracowników. Doskonałym przykładem takich narzędzi są platformy e-learningowe. Coraz częściej to one przejmują główną rolę w procesie ciągłego doskonalenia, zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności pracowników na wszystkich poziomach organizacji. W ten sposób wspierają budowanie silnej kultury uczenia się i pomagają osiągnąć cele strategiczne.

Czym są platformy e-learningowe?

Platformy e-learningowe umożliwiają organizacjom zarządzanie procesami szkoleniowymi, dając pracownikom HR lub L&D możliwość realizowania wewnętrznej strategii rozwojowej. Umożliwiają one naukę na odległość poprzez stały dostęp do kursów, modułów szkoleniowych i testów wiedzy na różnych urządzeniach, z każdego miejsca na świecie. Platformy e-learningowe to interaktywne narzędzia, które zawierają w sobie szereg funkcjonalności, w tym dostęp do bogatej oferty edukacyjnej w różnej formie – angażujących szkoleń online, baz wiedzy, quizów czy gier edukacyjnych.

Zalety korzystania z odpowiednich narzędzi e-learningowych w organizacji

Odpowiednio dobrane narzędzie ma przede wszystkim wspierać pracowników i organizacje w realizacji strategii rozwojowej, co przekłada się na szereg korzyści, w tym:

 • Rozwój umiejętności pracowników, który wpływa na lepszą efektywność pracy, wzrost motywacji oraz ich poziomu zaangażowania. Ten ostatni wskaźnik jest ważny, ponieważ firmy, które uzyskują najwyższe wyniki w zakresie zaangażowania pracowników, wykazują o 21% wyższy poziom rentowności.
 • Zatrzymanie talentów – możliwość rozwoju jest nadal jednym z ważniejszych czynników, które wpływają na wybór miejsca pracy i zatrzymanie pracowników w organizacji. W jednym z badań 68% pracowników zadeklarowało pozostanie u pracodawcy przez całą karierę, jeśli mieliby okazję podnosić swoje kwalifikacje, a 65% procent, gdyby pracodawca podjął wysiłek ich przekwalifikowania. Jednocześnie aż 40% badanych osób przyznało, że obecnie nie ma jasnej ścieżki rozwoju swojej kariery.
 • Podnoszenie kompetencji – w czasach, kiedy nowe technologie, metody pracy i trendy biznesowe stale się zmieniają, dobra strategia L&D, wykorzystująca platformy e-learningowe, pozwala zapoznać pracowników z najbardziej aktualną wiedzą (zarówno w dziedzinach ważnych z punktu widzenia wykonywanych przez nich codziennych obowiązków, jak i poza nimi, np. korzystania z nowoczesnych technologii).
 • Wzrost produktywności – dobrze wdrożeni i wyszkoleni pracownicy lepiej i wydajniej wykonują swoje obowiązki.
 • Innowacyjność – stały dostęp do szerokiej bazy szkoleń, jaki zapewniają platformy e-learningowe, pozwala rozwijać wiedzę z różnych dziedzin. Podnosi to wszechstronność pracowników i zachęca ich do wdrażania nowych pomysłów w codziennej pracy. Takie szerokie spojrzenie ułatwia też rozwiązywanie problemów i patrzenie na nie „świeżym okiem”.
 • Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe – organizacje, które korzystają z nowoczesnych technologii do rozwijania pracowników są w stanie szybciej przygotować ich na zmiany i wyzwania, które niesie niestabilna przyszłość.
 • Efektywna sukcesja kadrowa – przemyślane strategie L&D ułatwiają proces awansowania pracowników i wewnętrznych relokacji (awanse poziome).
 • Wzrost zadowolenia klienta – pracownicy z odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności mogą skuteczniej i szybciej obsługiwać klientów oraz dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi.
 • Employer branding – organizacje, które inwestują w rozwój swoich pracowników, budują pozytywną reputację jako pracodawcy, dbającego o rozwój swoich zespołów.

Dobra strategia L&D, której częścią jest wdrożenie platformy e-learningowej, wspiera budowanie kultury organizacyjnej, w której ciągłe uczenie się jest cenione przez zarząd i pracowników. Ma to ogromne znaczenie dla sukcesu firmy, zarówno pod względem efektywności operacyjnej, jak i budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej.

narzedzia-e-learningowe

Wybór odpowiedniego narzędzia e-learningowego – na co zwrócić uwagę

Wybór odpowiedniego narzędzia do e-learningu ma ogromne znaczenie dla skuteczności procesu uczenia się w całej organizacji. Warto poświęcić na ten proces więcej czasu i z uważnością dobrać platformę, która będzie wsparciem działów HR i L&D, menedżerów oraz pracowników. Oto 5 elementów, na które w szczególności należy zwrócić uwagę, podejmując decyzję.

1. Dopasowanie platformy e-learningowej do potrzeb organizacji i pracowników

Wybór platformy musi uwzględniać specyficzne wymagania danej organizacji. Punktem wyjścia nie są jednak cele szkoleniowe (te mogą zmieniać się częściej), ale cele strategiczne organizacji. Warto poznać odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są kluczowe cele strategiczne organizacji?
 • Jakie umiejętności są wymagane do osiągnięcia tych celów?
 • Jaka wiedza jest kluczowa dla realizacji strategii?
 • Jakie role i stanowiska będą miały znaczenie w realizacji celów?
 • Jakie trendy i zmiany w otoczeniu biznesowym mogą wpłynąć na wymagane umiejętności?
 • Jakie luki kompetencyjne istnieją w organizacji?
 • Jakie szkolenia lub programy e-learningowe można wdrożyć, aby rozwijać pracowników?
 • Jakie potrzeby szkoleniowe mają pracownicy i które z nich są spójne ze strategią szkoleniową?
 • Jakie wsparcie i zasoby będą potrzebne do osiągnięcia celów szkoleniowych?
 • Czy cele szkoleniowe są spójne z długofalową wizją rozwoju organizacji?

Odpowiedzi na te pytania pomogą określić, jakie funkcje i możliwości powinno posiadać narzędzie e-learningowe, aby najlepiej odpowiedzieć na unikalne potrzeby organizacji i jej pracowników.

2. Zakres funkcjonalności

Narzędzia pomocne przy e-learningu muszą zawierać szereg funkcji, które ułatwią pracownikom działów szkoleniowych zarządzanie i administrowanie procesem edukacyjnym. Warto upewnić się, że platforma posiada:

 • Szeroką bazę gotowych, atrakcyjnych i angażujących szkoleń.
 • Możliwość tworzenie różnorodnych treści szkoleniowych dostosowanych do potrzeb organizacji.
 • Intuicyjny interfejs, w różnych wersjach językowych.
 • Możliwość zarządzania profilami, np. przypisywanie kursów do konkretnych grup pracowników, monitorowanie ich postępów tworzenie ścieżek rozwoju.
 • Monitorowanie wyników: weryfikacja postępów edukacyjnych i aktywności, generowanie raportów i analiza wyników szkoleń.
 • Możliwość tworzenia programów onboardingowych dla nowych pracowników.
 • Możliwość tworzenia firmowej bazy wiedzy.
 • Skalowalność, czyli możliwość dopasowania do większej liczby użytkowników.
 • Bezpieczeństwo danych.

Wszystkie te funkcje pozwalają skutecznie zarządzać całym procesem szkoleniowym i rozwijać efektywnie pracowników na najwyższym poziomie.

3. Dostarczanie wartości edukacyjnej użytkownikom

James McKenna, pedagog i ekspert w dziedzinie upskillingu pracowników twierdzi, że ludzie potrzebują czasu i przestrzeni, aby się uczyć, informacji zwrotnych oraz możliwości przekształcenie nowej wiedzy w działanie. E-learning pomaga rozwijać kompetencje na różnym poziomie – dopasowuje się do potrzeb pracownika i organizacji sprawiając, że uczenie się jest integracyjną częścią codziennych obowiązków. McKenna zauważa także, że każda osoba angażuje się w pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności inaczej, a rolą działów szkoleniowych jest wsparcie pracowników w byciu ekspertami we własnym procesie uczenia się, usuwanie barier szkoleniowych i dostarczanie wiedzy tu i teraz, kiedy jest ona potrzebna. M. in. taką wartość daje użytkownikom platforma e-learningowa.

4. Moduł analityczny wbudowany w platformę e-learningową

Zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych związanych z aktywnością, zaangażowaniem, postępami oraz wynikami uczestników kursów e-learningowych to ważny aspekt strategii szkoleniowych. Moduł analityczny dostarcza informacji o skuteczności programów szkoleniowych, co pozwala nie tylko doskonalić procesy edukacyjne, ale także dostarcza dowody na osiągnięcie celów szkoleniowych. Dzięki temu działy L&D mogą podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych, podnosząc jakość zarządzania procesami edukacyjnymi i skuteczność inwestycji w rozwój pracowników.

5. Dostępność wsparcia i opcje obsługi klienta

Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem przy wyborze narzędzia do e-learningu jest wsparcie techniczne i obsługa klienta. Warto sprawdzić opcje kontaktu z firmą, opinie użytkowników i szybkość rozwiązywania problemów. Ważne jest także wsparcie w procesie wdrożenia, jakość materiałów instruktażowych i szkolenia dla administratorów wewnętrznych, którzy będą na co dzień zarządzać platformą.

Wszystkie te czynniki mogą przeważyć o tym, że platforma e-learningowa stanie się skutecznym narzędziem rozwoju pracowników, a w rezultacie podniesie efektywność operacyjną, innowacyjność, zaangażowanie pracowników i zdolność organizacji do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak