Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

5 największych zalet e-learningu

E-learningPlatforma e-learningowa

5 największych zalet e-learningu

Od pewnego czasu e-learning nie jest już jedynie uzupełnieniem „tradycyjnej” nauki, ale stanowi jej ważny element. Coraz większa popularność i dostępność tej formy uczenia się nie oznacza wcale gorszej jakości. Zwłaszcza w przypadku szkoleń biznesowych. E-learning ma mnóstwo zalet, a w tym artykule przedstawiamy 5 najważniejszych z nich.

Czym jest e-learning?

To, co łączy wszystkie znane nam współczesne definicje e-learningu, to edukacja, technologia i interaktywność. Najszersza z nich  mówi o tym, że e-learning to po prostu uczenie się poprzez narzędzia elektroniczne. Nie oddaje ona jednak złożoności pojęcia współczesnego e-learningu, dzięki któremu miliony ludzi na całym świecie mogą rozwijać swoją wiedzę, kompetencje i zainteresowania.

Czym jest zatem e-learning? To sposób nauki synchronicznej i asynchronicznej, zazwyczaj na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Współczesny e-learning wykorzystuje połączenie sieciowe, aby umożliwić odbiorcom uczenie się poprzez różnorodne formy, takie jak prezentacje, filmy, podcasty, testy, quizy, wirtualne wykłady i warsztaty. Jest od lat z powodzeniem wykorzystywany w edukacji instytucjonalnej oraz nieformalnej (np. przy okazji szkoleń eksperckich), jak również w biznesie. Zwłaszcza w ostatnich latach zyskał na znaczeniu, chociaż jego historia jest znacznie dłuższa.

zalety e learningu

Fascynująca historia e-learningu

Na początku było… nauczanie korespondencyjne. Za twórcę tej formy nauki jest uznawany pewien nauczyciel z Anglii, który w XIX wieku szkolił w ten sposób przyszłych stenotypistów. Wysyłał on swoim uczniom za pośrednictwem poczty zadania, a oni odsyłali je do niego do oceny. O bardziej zaawansowanej technologicznie nauce możemy mówić jednak dopiero w XX wieku. Wynaleziono wówczas kilka urządzeń wspierających proces nauczania. Przełom nastąpił dopiero w 1968 roku, kiedy to po raz pierwszy uczniowie Wydziału Lekarskiego University of Alberta w Kanadzie mogli skorzystać z nauki online. Udostępniony im system IBM 1500 umożliwił przesyłanie materiałów szkoleniowych, ocenę zadań i zarządzanie dokumentacją szkolną.

Od tego czasu coraz chętniej i częściej wykorzystywano komputery do nauczania, głównie w szkołach i na uniwersytetach. O e-learningu w środowisku zawodowym wspomniał po raz pierwszy Elliot Masie w 1999 roku. Od tego czasu Masie ewoluował z szefa firmy zajmującej się konferencjami i wydarzeniami w eksperta w dziedzinie technologii edukacyjnych, autora książek i jednej z najbardziej znanych postaci w branży e-learningowej.

W ciągu prawie dwudziestu lat branża e-learningu urosła o 900% (dane z lat 2001-2017), ale największa rewolucja nadeszła wraz z wybuchem pandemii. Zmuszone sytuacją instytucje, takie jak szkoły, uczelnie i organizacje biznesowe zainwestowały spore środki w narzędzia do zdalnego nauczania. W przypadku tych ostatnich było to niezbędne, aby przetrwać na rynku i utrzymać konkurencyjność w czasach kryzysu. Okazało się, że e-learning na tyle sprawdził się jako skuteczny sposób na podnoszenie kompetencji pracowników oraz optymalizację poszczególnych procesów w organizacjach, że najprawdopodobniej zostanie z nami na zawsze.

Zalety e-learningu w firmowych procesach Learning & Development

Kryzys spowodowany COVID-19 całkowicie zdestabilizował środowisko gospodarcze i biznesowe. Unaocznił też potrzebę wprowadzenia narzędzi, które umożliwią dalszy wzrost, utrzymanie konkurencyjności oraz realizację celów strategicznych bez względu na zewnętrzne okoliczności. Z pomocą przyszła technologia, bo wdrażane narzędzia stawały się coraz bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb organizacji. Dzięki nim wielu firmom udało się stworzyć cyfrowe miejsca pracy, w których platformy e-learningowe odgrywają znaczącą rolę. Co takiego wyjątkowego zyskały organizacje, które zdecydowały się na e-learning? Oto 5 najważniejszych zalet tej formy e-nauki.

zalety-e-learningu

1. Dostępność e-learningu

Tradycyjne szkolenia najczęściej odbywają się w ściśle określonych miejscach i o określonych godzinach. Stanowi to wyzwanie dla pracowników rozproszonych geograficznie czy o zróżnicowanych grafikach pracy. E-learning eliminuje te ograniczenia. Rozpatrując zalety platform e-learningowych, nie można pominąć faktu, że dają one dostęp do treści szkoleniowych z dowolnego miejsca na świecie i o każdej porze. Co więcej, umieszczenie platform w chmurze, umożliwia dostęp z różnych urządzeń, także mobilnych. Zabezpieczenia, takie jak konieczność logowania się czy szyfrowanie, ograniczają ryzyko wycieku danych.

Czy ta zaleta e-learningu ma zastosowanie w firmach, które ogłosiły powrót do biur? Tak, bo nawet jeśli firma nie funkcjonuje hybrydowo, zdalnie czy w rozproszonych zespołach, to nadal szkolenia mogą zaburzać codzienne obowiązki zawodowe. Tradycyjne, synchroniczne podejścia do szkoleń utrudnia zbudowanie kultury organizacyjnej opartej na uczeniu się. E-learning pozwala pracownikom na dostosowanie procesu nauki do indywidualnego planu dnia, bez presji czasowej. Kolejnym wyzwaniem, z którym borykają się firmy korzystające ze szkoleń tradycyjnych jest to, że podczas takiego wydarzenia – duża część organizacji wyłączona jest z pracy, co może rodzić np. przestoje produkcyjne. Wykorzystanie systemów e-learningowych eliminuje również ten problem.

2. Elastyczność i różnorodność

Wspomniana elastyczność czasowa i możliwość dopasowania harmonogramu nauki do indywidualnych potrzeb i obowiązków pracownika, nie wyczerpuje listy korzyści z e-learningu w tym obszarze. Elastyczność w kontekście nauki online oznacza także dopasowanie do indywidualnego stylu uczenia się pracownika. Zintegrowane w jednym miejscu różnorodne elementy i metody nauczania obejmują:

 • filmy wideo i animowane,
 • ilustracje, zdjęcia i inne formy graficzne, np. infografiki,
 • interaktywne elementy wizualne,
 • nagrania dźwiękowe,
 • podcasty,
 • webinary,
 • treści w formie tekstu, prezentacji slajdów, e-booków i artykułów,
 • zadania, quizy i testy,
 • microlearning i dłuższe formy szkoleniowe.

Platformy e-learningowe pozwalają na dostosowanie treści do preferencji i potrzeb uczestników, co zwiększa skuteczność przekazywanej wiedzy.

3. Oszczędność

Dlaczego e-learning przynosi organizacjom oszczędności? Dzieje się tak na kilku poziomach:

 • Mierzenie efektywności szkoleń – poprzez monitorowanie postępów uczestników oraz analizę wyników testów i ocen, organizacje mogą identyfikować obszary wymagające poprawy i optymalizować wykorzystanie zasobów edukacyjnych.
 • Skalowalność – treści szkoleniowe mogą być dostępne dla coraz większej liczby pracowników bez konieczności zwiększania nakładów finansowych, a raz stworzone materiały mogą być wykorzystywane wielokrotnie, co przyczynia się do oszczędności czasu i zasobów.
 • Oszczędność czasu przeznaczonego na szkolenia – e-learning umożliwia pracownikom dostęp do treści szkoleniowych w dogodnym dla nich czasie, minimalizując zakłócenia w codziennych obowiązkach i redukując straty produktywności.
 • Mniejsze koszty dodatkowe – tradycyjne szkolenia nakładają na pracodawców konieczność pokrycia kosztów dojazdu, posiłków czy wynajęcia sali. Wdrożeniu e-learningu do firmy towarzyszy całkowite wyeliminowanie takich wydatków lub znaczne ich zmniejszenie.
 • Brak potrzeby zatrudnienia szkoleniowców: trenerów i prelegentów – treści szkoleniowe mogą być nagrane raz i udostępnione wielokrotnie.
 • Brak konieczności drukowania materiałów szkoleniowych.

4. Możliwość dopasowania e-learningu do potrzeb organizacji

Inwestycja w platformę e-learningową nie oznacza zakupu sztywnego narzędzia, które zawiera stały i niezmienny zestaw szkoleń, w którym nie można umieszczać czy projektować własnych treści. Wręcz przeciwnie. Zaletą platform e-learningowych jest elastyczność i możliwość dopasowania się do potrzeb szkoleniowo-rozwojowych organizacji. Działy L&D zyskują sprzymierzeńca we wspieraniu biznesu w zakresie budowania zaangażowania i wspierania produktywności, przez co mają pośredni wpływ na wynik finansowy organizacji. Dzieje się to m.in. poprzez:

 • regularną weryfikację zgodności celów szkoleniowych ze strategicznymi celami organizacji,
 • zarządzanie talentami,
 • identyfikowanie luk kompetencyjnych,
 • szybkie identyfikowanie potrzeb szkoleniowych,
 • dopasowanie treści edukacyjnych do tych potrzeb.

5. Budowanie organizacji zgodnej z zasadami CSR i DEI

Współczesne organizacje coraz częściej chcą i powinny działać zgodnie z koncepcja CSR i DEI. Pierwsza z nich (CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) oznacza, że firma bierze odpowiedzialność za praktyki zrównoważonego rozwoju, ochronę środowiska, etyczne podejścia do biznesu czy zaangażowanie społeczne. Firmy realizujące skuteczną politykę CSR dbają nie tylko o generowanie zysku, ale także o wpływ na ludzi, środowisko naturalne i społeczności, w których działają. DEI, czyli Inicjatywy Zrównoważonego Rozwoju skupiają się na tworzeniu bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i inkluzywnego miejsca pracy.

Ważną zaletą e-learningu jest to, że może skutecznie wpływać na CSR i DEI poprzez szkolenia podnoszące świadomość i wiedzę. Mogą to być moduły szkoleniowe z zakresu budowania wrażliwości i świadomości kulturowej, etyki, zgodności i polityki antydyskryminacyjnej. Ale nie tylko. Platformy e-learningowe ułatwiają przeprowadzanie ankiet i zbieranie opinii, które ułatwia ciągłe doskonalenie inicjatyw CSR i DEI.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego oraz wzrastającej konkurencji, e-learning nie jest już tylko trendem, ale strategicznym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu. Wdrożenie platformy e-learningowej stanowi zatem inwestycję, która nie tylko przyczynia się do rozwoju pracowników, ale przynosi szereg korzyści dla całej organizacji.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak