Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

kobieta w biurze pracuje przy laptopie, na pierwszym planie kwiatek

Dolineo w praktyceWiedza HR

O efektywnych szkoleniach online, czyli jak zaangażować pracowników w rozwój

Zaangażowanie w proces uczenia się to jeden z ważniejszych czynników warunkujących osiągnięcie celów szkoleniowych. Kiedy uczą się pracownicy, efekt końcowy musi dodatkowo spełnić oczekiwania obu stron – uczestników i pracodawcy. W Dolineo wiemy, jak przygotować szkolenia online, żeby osiągnąć ten efekt i zaaktywizować pracowników, biorących udział w programach rozwojowych.

Buduj zaangażowanie, zanim pracownik rozpocznie szkolenie

Według jednego z ważniejszych modeli motywacyjnych ostatnich lat, czyli motywacji 3.0 Daniela H. Pinka, ludzie w pełni angażują się tylko, jeśli odczuwają motywację wewnętrzną.
A jednym z trzech jej elementów jest poczucie autonomii, czyli chęć decydowania o sobie. Szkolenia stacjonarne narzucają formę, treść i długość szkolenia, miejsce i czas jego realizacji. Taka formuła nie sprzyja poczuciu autonomii, zwłaszcza w przypadku szkoleń obowiązkowych.

Możliwość wyboru ma znaczenie

Szkolenia on-line umożliwiają pracownikom naukę na własnych zasadach. Wspiera to budowanie ich wewnętrznej motywacji, zanim jeszcze rozpoczną naukę. Dzieje się tak, dzięki możliwości wyboru:

 • Czasu szkolenia – asynchroniczność szkoleń jest doceniana zwłaszcza w dynamicznym środowisku pracy. Takim, które wymaga elastyczności i szybkiej reakcji na zmieniające się okoliczności. To także ukłon w kierunku indywidualnych potrzeb uczących się, którzy mogą podjąć decyzję o udziale w szkoleniu, jeśli poczują wewnętrzną potrzebę lub po prostu mają na nie czas.
 • Miejsca szkolenia – w open space, w kawiarni, w domu czy wieczorem na kanapie – o tym decyduje użytkownik. Bo to on wie, w jakich warunkach najlepiej przyswaja wiedzę. Nie musi także stawiać się w określonym czasie, w określonym miejscu, dzięki czemu oszczędza czas (i pieniądze pracodawcy).
 • Tempa przyswajania wiedzy i zakresu szkolenia – tradycyjne szkolenia muszą zostać dopasowane do całej grupy, czyli osób o różnym doświadczeniu, wiedzy i potrzebach. Dzięki szkoleniu on-line użytkownik uczy się na własnych zasadach. Bazując na swojej wiedzy może wybrać stopień zaawansowania kursu, pominąć jakiś zakres informacji lub powtórzyć i utrwalić mniej zrozumiałą część.

W takim „zdalnym” systemie decyzja o rozpoczęciu szkolenia, pozostaje w dużej mierze w gestii użytkownika. W Dolineo, realizującego szkolenia pracownika obowiązują narzucone lub ustalone z przełożonym ramy (np. czasowe czy tematyczne), ale to z jego strony może wyjść inicjatywa o rozwoju. Daniel H. Pink opisuje to jako zasadę ROWE (Result – only work environment), w której pracownik decyduje jak, gdzie i kiedy zrealizuje wyznaczone mu cele.

uśmiechnięta kobieta pracuje przy laptopie

Zapisz się do Newslatte Dolineo
i odbierz podwójny BONUS

Otrzymasz bezpłatnie dwa przewodniki oraz co dwa tygodnie esencję dotyczącą świata HR w Polsce i na świecie, wykorzystania narzędzi L&D w firmach, onboardingu, feedbacku i oceny pracowniczej.

newsletter
nesletter logo

SMART jest administratorem Twoich danych. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności 
Regulaminie. Przejście dalej jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją warunków Regulaminu.

Szkolenia online Dolineo – jak angażujemy uczestników naszych szkoleń?

Jack Canfield, jeden z najbardziej wpływowych trenerów biznesu na świecie, porównuje tworzenie szkoleń do budowy domu. Liczą się fundamenty, a więc dobrze zdefiniowany cel. Jednakże o pełnym sukcesie można mówić, kiedy zadbamy o każdy, nawet najmniejszy szczegół. A jednym z pierwszych, o których wspomina, jest zaangażowanie uczestników w trakcie szkolenia.

Najlepsze szkolenia aktywizują zmysły, pobudzają uczestników intelektualnie i działają na ich emocje.

Osiągają to dzięki kilku konkretnych sposobom:

 • Atrakcyjności wizualnej – spójne wizualnie, estetyczne, ale nie przytłaczające. Szkolenia online są najbardziej angażujące, kiedy wizualnie wpisują się w to, do czego na co dzień są przyzwyczajeni ich uczestnicy. Standardy w tym zakresie są wyznaczane przez najbardziej popularne serwisy internetowe i social media. Np. czerpiąc z najlepszych praktyk na rynku, stosujemy tzw. wizualne kotwice, które pomagają zwrócić uwagę na najważniejsze treści i lepiej je przyswoić.
 • Różnorodność materiałów – szkolenia online, składające się ze slajdów, na których prezentowane są bloki wiedzy, odeszły na zasłużona emeryturę. Współczesne szkolenia online są interaktywne, a wiedza przekazywana jest w różnej formie – tekstowej, graficznej, materiałów video, animacji etc.
 • Intuicyjny UX czyli prosta obsługa – przechodzenie szkolenia on-line jest doświadczeniem przemyślanym. Zaprojektowane są w taki sposób, by użytkownika nie rozpraszały nieintuicyjne przyciski, wprowadzające w błąd grafiki czy dodatkowe elementy. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z wagi doświadczeń cyfrowych pracowników oraz z konsekwencji źle zaprojektowanych narzędzi. Dobry UX jest fundamentem, o którym mówił Canfield.
 • Struktura – drugi z elementów składających się na motywację wewnętrzną wg Pinka, to poczucie celu. Jasno określony cel szkolenia i szczegółowo opisany zakres pozwalają umiejscowić konkretne szkolenie w indywidualnym planie rozwojowym. Dzięki temu pracownik od razu wie, w jakim stopniu szkolenie odpowie na jego potrzeby, jakie odniesie z niego korzyści i w jakim stopniu przybliży go do realizacji celu rozwojowego.
 • Angażujący sposób narracji – wykorzystanie storytellingu w biznesie zdobywa coraz więcej zwolenników. Dzieje się tak z prostej przyczyny – budowanie zaangażowania wokół historii jest skuteczne, co ma potwierdzenie naukowe. Podobnie jak wplatanie w treść szkolenia elementów fabularyzowanych, humorystycznych i „z życia wziętych”, czyli bliskich uczestnikowi. Taki sposób przekazywania wiedzy wspiera budowanie poczucia przynależności, nawet w zdalnym środowisku pracy.
 • Ćwiczenia i pytania – „zadania domowe” lub ćwiczenia w trakcie szkolenia pozwalają uczestnikowi na sprawdzenie zdobytej wiedzy w praktyce. To ważny element całego procesu uczenia się. Specyfika szkoleń online pozwala na otrzymanie natychmiastowego feedbacku.

Jak utrzymać motywację do rozwoju po zakończeniu szkolenia?

Platformy L&D, takie jak Dolineo pozytywnie wzmacniają efekty szkoleń on-line. Rozbudowane funkcje platformy pozwalają wspierać cały proces rozwojowy pracownika. Budują jego zaangażowanie na wielu poziomach. Pozwalają m. in.:

 • Wzmocnić i rozwinąć kompetencje, co przekłada się na poczucie pewności pracownika w jego roli zawodowej lub jej zmianę.
 • Zaplanować cały proces szkoleniowy, rozpisać cele i poszczególne kroki do ich realizacji. Dzięki temu buduje się poczucie celu, o którym pisał Pink.
 • Realizować codzienne zadania – dostarczając wiedzę w pigułkach lub kompleksowo na wybrany temat.
 • Zachęcają do rozwoju w nieoczywistym kierunku – co nie tylko wspiera rozwój pracownika, ale pomaga pracodawcy poradzić sobie z tzw. talent gap, czyli niedoborem talentów na rynku pracy.
 • Stanowią bazę wiedzy i dają poczucie bezpieczeństwa. Do przebytych szkoleń można wrócić w dowolnym momencie, kiedy tylko pracownik tego potrzebuje.
 • Zachęcają do podejmowania nowych wyzwań – dzięki szerokiej bazie dostępnych szkoleń i monitorowaniu osiągniętych wyników.
uśmiechnięta kobieta z kawą pracuje przy laptopie

Zaangażowanie pracownika w szkolenie online i w cały proces rozwojowy zależy od wielu czynników. Ważnym aspektem jest sama kultura organizacyjna nastawiona na rozwój i postawy liderów, którzy w rozwoju swoich pracowników widzą szansę, a nie zagrożenie. We współczesnym środowisku biznesowym nie można pominąć także aspektu technologicznego. W narzędziach IT tkwi ogromny potencjał, który warto wykorzystać.

Platforma Dolineo nie tylko umożliwia pracownikom korzystanie z biblioteki ponad 200 szkoleń e-learningowe, ale również daje możliwość projektowania dedykowanych treści oraz łączenia ich w ścieżki rozwojowe. Jeżeli chcesz by sprawdzić jak Dolineo może wesprzeć Twoją firmę kliknij w link i wypełnij formularz by otrzymać 14 dniowy bezpłatny dostęp do systemu.

Udostępnij ten wpis
Kasia Kubiak

Kasia Kubiak