Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Szybkie wdrożenie Dolineo, nowoczesnego systemu szkoleń online z katalogiem kursów dla PARP

Case studies

Szybkie wdrożenie Dolineo, nowoczesnego systemu szkoleń online z katalogiem kursów dla PARP

Profil Klienta

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Więcej informacji: www.parp.gov.pl

Wyzwanie

Wyzwaniem było zapewnienie pracownikom PARP szybkiego dostępu do e-learningowych szkoleń online. Pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości codziennie wspierają polskie firmy w rozwoju. Wysokie oczekiwania beneficjentów, szerokie spektrum profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych, wsparcie start-up’ów i innowacji w przedsiębiorstwach. To wszystko sprawia, że pracownicy PARP potrzebują szybkiego dostępu do wysokiej jakości szkoleń, aby podwyższać swoje kompetencje i utrzymać satysfakcjonującą jakość obsługi. PARP potrzebował platformy szkoleniowej online z gotową bazą kursów, ale również umożliwiającą udostępnianie własnych szkoleń e-learningowych.

Rozwiązanie

Dzięki Dolineo pracownicy otrzymali dostęp do bazy ponad 200 gotowych kursów oraz dedykowanej strefy PARP, gdzie znajdują się kursy przygotowane na wyłączność dla pracowników PARP we współpracy ze specjalistami z PARP. Z kursów mogą korzystać na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym. Nowi pracownicy otrzymują dostęp do Dolineo w ramach procesu adaptacji nowego pracownika w organizacji. Rozwiązanie umożliwia bieżące monitorowane postępów w szkoleniach z zakresu BHP i ochrony danych osobowych, które są aktualizowane przez ekspertów Dolineo. Ponadto pracownicy PARP są zachęcani do korzystania z otwartej bazy ponad 120 kursów.

Wdrożenie RODO

Przykład RODO (konieczność zapoznania się z regulacją prawną przez pracowników) świetnie pokazuje korzyści z wykorzystania nowych technologii w szkoleniach. W ciągu paru tygodni pracownicy przeszkolili się w jednakowy, ustandaryzowany sposób za pomocą ciekawego i praktycznego szkolenia e-learningowego. Każdy mógł uczestniczyć w nim we własnym tempie, w ramach realizowanych obowiązków, przy własnym stanowisku pracy.

Rozwój kompetencji pracowników

W Dolineo pracownicy PARP mają dostęp do katalogu ponad 200 gotowych szkoleń oraz do tzw. Strefy PARP, gdzie mogą korzystać ze szkoleń wewnętrznych. Zachęcamy pracowników oraz menadżerów, aby wykorzystywali ten zasób w swoim rozwoju. W Dolineo przeprowadzamy również ocenę realizacji celów.

Udostępnij ten wpis
Mariusz Andreasik

Mariusz Andreasik