Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

szkolenie onboardingowe

E-learningSystem HR

Szkolenie onboardingowe – jak je stworzyć?

Od jakości onboardingu zależy pierwsze wrażenie jakie odniesie nowo zatrudniony pracownik, a da się je zrobić tylko raz.

Często proces ten jest pozbawiony planu i dzieje się intuicyjnie, co powoduje zwiększenie rotacji. Według Harvard Business Review, w firmach ze stworzoną strukturą onboardingu rotacja nowych pracowników zmniejsza się o 50 %a ich efektywność wzrasta do 62%. 

Jest wiele elementów onboardingu, o czym więcej dowiesz się tutaj. Jak usystematyzować informacje pracownika, który zaznajamia się w pierwszych dniach z obszarami tj. m.in. procedury, produkty, kultura czy zespół? Programem szkoleń! Szkolenie e-learningowe, można stworzyć i dopasować do potrzeb każdej firmy.

Zalety szkolenia onboardingowego online

  • Może je wykonać pracownik zatrudniony stacjonarnie i zdalnie.
  • Może je wykonać każdy pracownik, bez dostępu do komputera. Wystarczy, że udostępniony mu zostanie tablet z dostępem do szkolenia.
  • Szkolenia można wykonywać o każdej porze dnia, z każdego zakątka na świecie. Wystarczy dostęp do Internetu.
  • Pracownik może wracać do modułów szkolenia.

Szkolenie onboardingowe – co powinno zawierać?

Dobre szkolenie wdrożeniowe powinno oddawać charakter życia organizacji, jej kulturę, ducha, styl komunikacji. Tak, by po jego przejściu nowicjusz wiedział jakie panują standardy, np. czy komunikacja jest formalna czy bezpośrednia i luźna.

Od czego zacząć? Możesz rozpisać działy, z którymi pracownik musi się zapoznać w pierwszych dniach. I nie mam tu na myśli kadr, finansów, czy produkcji. Na naszym przykładzie, czyli Smart Education, przedstawię Ci przykładowe szkolenie.

Dobre szkolenie wdrożeniowe powinno oddawać charakter życia organizacji, jej kulturę, ducha, styl komunikacji.

Pierwsze kroki na firmowym pokładzie

To wprowadzenie do życia firmy, kultury, misji i wizji. W tym dziale pracownik poznaje krótką historię firmy, jej klientów. Produkty przedstawione w skrócie mogą być wstępem do oddzielnego szkolenia produktowego.

Możesz zamieścić również informacje o strukturze organizacyjnej i personalnej.

onboarding start

Jak widzisz na wstępie szkolenie są zdjęcia z wspólnie spędzonych chwil zespołu co oddaje naszą kulturę i klimat pracy.

onboarding powitanie

Szkolenie może mieć przewodnika/czkę. W naszym szkoleniu rolę tę ma Kasia, która w rzeczywistości zajmuje się onboardingiem nowych pracowników.

Zapoznanie z firmowymi systemami

Omawiamy w skrócie poszczególne systemy, np. system do projektów i zadań, wirtualna chmura, kalendarz, oraz baza wiedzy. W zależności jakim systemami posługuje się Twoja firma, możesz opisać go w szkoleniu, czy to CRM, system księgowy, itp. Pamiętaj, by utworzyć konta dostępowe dla nowej osoby w zespole.

Formalności są istotne

Ten moduł dotyczy, np. zgłoszenia urlopu, choroby czy wyjazdu w delegację. Ważne jest również zgłoszenie problemów ze sprzętem. Do kogo zgłosić się w tych sytuacjach, kogo poinformować o wadliwie działającym środowisku pracy. Z pozoru nieistotne, a jednak tak ważne dla zespołu kwestie również powinny znaleźć się w szkoleniu.

Komunikacja na każdym poziomie

Płynna komunikacja, na każdym szczeblu to wyzwanie. Nowicjuszom na pewno pomoże znajomość standardowych metod komunikacji w firmie online i offline. Zaznajamiamy ze skrzynką pocztową, komunikatorem i jego kanałami czy też narzędziami do wideokonferencji.

Mogą się tu znaleźć, najczęściej używane, firmowe zwroty, skróty, słownik. Wszystko co ułatwi komunikację.

Wspólne inicjatywy

Wspólne inicjatywy to jeden z ulubionych działów. Moment na poznanie działań CSR firmy oraz kalendarza wydarzeń. A lubimy się udzielać społecznie, np. wspierając edukację czy inicjatywy lokalne. Więcej o działaniach CSR przeczytasz tutaj.

W kalendarzu wydarzeń możesz opisać cykliczne spotkania, działów, zespołów, a także całej firmy. Obowiązujące wtedy standardy czy zwyczaje świąteczne, oraz niepisane tradycje firmowe. U nas np. jest to przyniesienie ciasta na rozpoczęcie pracy, urodziny, w zasadzie każda okazja jest dobra. ?

onboarding inicjatywy

Możesz wspomnieć również o zasadach korzystania z konkretnych pomieszczeń np. z sal spotkań, pomieszczenia socjalnego. Ułatwi to dostosowanie się do panujących standardów na ternie firmy.

Bezpieczeństwo organizacji

Ważnym aspektem działania każdej firmy jest bezpieczeństwo pracowników, mienia i informacji. Istotne, by nowicjusz zapoznał się z wiedzą dotyczącą np. wejścia do biura, dostępu do informacji, czy udostępniania danych. Ważne jest przeszkolenie z konkretnych obszarów RODO, BHP, cyberbezpieczeństwo. U nas to już oddzielne szkolenia e-learningowe, które znajdują się na ścieżce wdrożenia. W związku z sytuacją związaną z Covid -19 dobrze wspomnieć o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w organizacji.

Test wiedzy

Na koniec szkolenia warto sprawdzić, jak informacje zostały przyswojone. Jedno z pytań testowych widzisz poniżej. Prawda, że łatwe i przyjemne.

onboarding test wiedzy

Owoce onboardingu

Każdy dział pokazuje jacy jesteśmy. Jaki jest duch Smarta. ? Przedstaw swoją firmę otwarcie i szczerze, tak by pracownik czuł się mile widziany i miał poczucie, „tak chcę z nimi zostać!”.

W trakcie procesu onboardingowego warto pamiętać o informacji zwrotnej, również na temat szkolenia wdrożeniowego. Pomoże udoskonalić treści, albo wypełnić luki na temat informacji, których może brakować

Buduj sympatię i zaangażowanie od samego początku, a zaowocuje to zmniejszoną rotacją i dobrą wydajnością.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu e-learningowych szkoleń dedykowanych? Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij ten wpis
Dolineo

Dolineo