Blog logo

Znajdziesz tu informacje o nowościach na Dolineo.
Przeczytasz inspirujące artykuły na tematy związane z rozwojem pracowników.
Dowiesz się, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Dolineo.

Nowości na Dolineo

Co zmieniło się w przepisach BHP w 2023 r.?

Rok 2023 przyniósł ze sobą znaczące zmiany prawne w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w Polsce. Te nowe przepisy i regulacje mają znaczący wpływ na polskie przedsiębiorstwa oraz panujące w nich warunki pracy. Środowiska zawodowe stanęły przed nowymi wyzwaniami, a pracodawcy i pracownicy muszą szybko dostosować się do nowych standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jakie wyzwania związane z przepisami BHP czekają na pracodawców? Na jakie ułatwienia mogą liczyć pracownicy? W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej kluczowym zmianom w polskim prawie BHP, które weszły w życie w 2023 roku.

  1. Kiedy dokładnie weszły zmiany w  BHP i czego dotyczą? Ile mam czasu na zmiany?
  2. Nowa definicja miejsca pracy
  3. Zasady korzystania z laptopa na stanowisku pracy
  4. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy
  5. Praca zdalna a nowe zasady BHP
  6. Obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy są inwestycją w najcenniejszy zasób każdej organizacji: ludzi.

Kiedy dokładnie weszły zmiany w BHP i czego dotyczą? Ile mam czasu na zmiany?

Stanowisko pracy programisty IT. Na zdjęciu mężczyzna w okularach trzyma mysz komputerową. Jest skupiony na pracy.
Stanowisko pracy programisty IT. Na zdjęciu mężczyzna w okularach trzyma mysz komputerową. Jest skupiony na pracy. Czy zmiany w BHP na 2023 r. wpłyną na miejsce pracy?

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. weszło w życie 17 listopada 2023. Po pierwsze zmieniło ono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367) i wprowadza szereg istotnych zmian dla pracowników oraz pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów BHP. Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone odnośnie przepisów dotyczących monitorów ekranowych, krzeseł oraz obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Spokojnie – te zmiany w BHP nie zostaną jednak wprowadzone od razu – prawo daje pracodawcom pół roku na dostosowanie się do nowych wytycznych. Szczegółowe zmiany opiszemy w dalszej części artykułu.

Nowa definicja miejsca pracy

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w § 2 Rozporządzeniu (Dz.U. 2023 poz. 2367), stanowisko pracy jest teraz przestrzenią pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.
  • cena 180 stopni (samoocena i przełożony),

Zasady korzystania z laptopa na stanowisku pracy

Dzięki nowym regulacjom pracownicy, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków korzystają z laptopów, zyskają prawo do wyposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor ekranowy. Alternatywą dla monitora może być podstawka zapewniająca ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Zgodnie z rozporządzeniem, kwestia dodatkowego ekranu lub podstawki dotyczyć będzie pracowników wykorzystujących przenośne urządzenia przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownicy powinni otrzymać także dodatkową klawiaturę i mysz.

Kobieta pracuje na laptopie. Od 2023 r. przepisy BHP przewidują wyraźne zasady pracy z tym urządzeniem.
Kobieta pracuje na laptopie. Od 2023 r. przepisy BHP przewidują wyraźne zasady pracy z tym urządzeniem.

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy

Jak czytamy w ustawie, krzesło stanowiące wyposażenie podstawowe powinno spełniać kilka dodatkowych wymagań: musi mieć wyprofilowane siedzisko i oparcie, podstawę z kółkami, możliwość obrotu i regulowane podłokietniki. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć również w podnóżek.

Jeśli natomiast podczas wykonywania swoich obowiązków pracownik korzysta z dokumentów, ma prawo wymagać od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w uchwyt na dokumenty. Uchwyt ten powinien posiadać regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości.

Praca zdalna a nowe zasady BHP

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również zdalnych stanowisk pracy. Przepisy nie określają jednak jasno, czy pracodawca musi zaopatrzyć pracownika zdalnego w stacjonarny monitor ekranowy. Musi za to poinformować go o nowych wymaganiach, jakie ma spełniać jego stanowisko, oraz – jeśli pracownik korzysta z własnego sprzętu – poprosić go o podpisanie oświadczenia, że jego zdalne stanowisko pracy spełnia wymagania BHP. W kwestii pracy zdalnej nastąpiła też bardzo istotna zmiana finansowa: pracownikowi pracującemu zdalnie przy użyciu prywatnego sprzętu, w tym urządzeń technicznych w celach zawodowych, przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Pracujący z domu mężczyzna. W 2023 r. dużo zmian BHP dotyczyło pracy zdalnej.
Pracujący z domu mężczyzna. W 2023 r. dużo zmian BHP dotyczyło pracy zdalnej.

Obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych

Ze względu na nowe rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi okularów, oraz  – co jest nowością – szkieł kontaktowych. Zmiany z rozporządzeniu stanowią, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Na jakich warunkach to działa? Konieczny jest wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykazujący potrzebę  stosowania okularów bądź soczewek podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Na zakończenie

Podsumowując w 2023 roku w Polsce wprowadzono istotne zmiany w przepisach BHP, które będą miały wpływ polskie przedsiębiorstwa. Część z nich dotyczy stanowisk z monitorami ekranowymi – obejmują one nowe definicje miejsca pracy, wymogi dotyczące krzeseł oraz obowiązek zapewnienia przez pracodawców okularów lub szkieł kontaktowych dla pracowników. Dodatkowo, wprowadzono przepisy ułatwiające pracę na laptopach, wymagając dodatkowych monitorów lub podstawek oraz dodatkowej klawiatury i myszy. Pracodawcy otrzymali pół roku na dostosowanie się do nowych wytycznych. Zmiany dotyczą również pracy zdalnej, wprowadzając wymogi dotyczące wyposażenia zdalnych stanowisk pracy oraz przewidując ekwiwalent pieniężny dla pracowników korzystających z własnego sprzętu.

Aktualna wiedza na temat BHP

Potrzebujesz uświadomić swoich pracowników w zakresie BHP? Sprawdź Szkolenie BHP dostępne w naszej ofercie. Dzięki któremu poznasz wszystkie aktualne zmiany, a przystępna forma pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie.

Udostępnij ten wpis
Monika Kopiec

Monika Kopiec